VKLJUČENI V PROJEKT ERASMUS+

Od septembra 2020 je Osnovna šola Prule vključena v projekt Erasmus+ School Exchange Partnerships 2020. V skupni projekt z naslovom “Sailing the sea of time – European history as OUR (hi)story”, pri katerem je koordinatorica Nemčija (Wilhelmshaven), smo pridruženi partnerji še iz petih držav, in sicer Francija (Rumilly), Italija (Perugia), Grčija (Volos), Hrvaška (Našice) in Slovenija (Ljubljana).

Cilj projekta je komunikacija in izmenjava učencev med državami partnericami. Tema projekta pa je naša skupna zgodovina in zgodbe, ki nas povezujejo, ter pogledi na trenutne in prihodnje razmere v Evropi. Ta projekt govori o odgovornosti: V Evropi in – v globalnem svetu – O Evropi. Vodilna vprašanja bodo: Pošteno in spoštljivo ter uspešno delo in skupno življenje v Evropi- kako to izgleda v naši domišljiji? Kako ga lahko dosežemo? Kaj lahko MI storimo, da podpremo konstruktivno sodelovanje in preprečimo povrnitev uničujočih prizadevanj? Naše izhodišče: grška mitologija plus filozofski pristopi in umetniški izrazi (umetnost, glasba, poezija). Raziskovali bomo družbenozgodovinske razmere v naših regijah in med njimi ter različne povezave. Naš končni rezultat: npr. gledališka predstava. 

V okviru projekta, ki je bil prijavljen že februarja 2020, so bile predvidene izmenjave učencev in učiteljev med državami. Glede na trenutno situacijo za zdaj izmenjav še ne bo, program pa se izvaja na daljavo. 

V projekt so vključeni učenci 8. in 9. razreda. Med učitelji, ki so vključeni v projekt, so Matjaž Pintarič, Manja BrinovšekPina Hu, Andreja MišičJanja BecPatrik Ipavec in Suzana Zgonec. 

Glede na naloge pri projektu bodo učitelji vključevali zainteresirane učence.  

————————————————————————-

DOGODKI IN OBJAVE

1. leto projekta – 2020-21, delo je potekalo na daljavo brez izmenjav. 

V prvem letu projekta so učenci svoje naloge oddajali v spletni učilnici, ki je bila namenjena samo učencem vključenih v projekt Erasmus+. Povezava je: https://ucilnice.arnes.si/enrol/index.php?id=66431

Po glasovanju vseh partneric je bil za naš projekt izbran logotip iz Francije:

Naloge, ki so jih učenci v tem letu opravili, so:

  • priprava opisa o sebi v angleščini, po navodilih, da bi iz opisa drugi partnerji čim lažje narisali izgled posameznega učenca
  • narisali so izgled drugih učencev po opisih v angleščini
  • risali so predloge za logotip našega projekta Erasmus+
  • na prvem video konferenčnem srečanju so predstavili maskoto projekta, ki smo jo naredili na naši šoli
  • na drugem video konferenčnem srečanju so se igrali kviz s poslanimi fotografijami delovnih miz učencev in ugotavljali, čigave bi lahko bile

 

2. leto projekta: 2021-22, načrtujejo se izmenjave in projekt se podaljša še za eno šolsko leto.

 

3. leto projekta: 2022-23