VKLJUČENI V PROJEKT ERASMUS+

Od septembra 2020 je Osnovna šola Prule vključena v projekt ErasmusSchool Exchange Partnerships 2020. V skupni projekt z naslovom Sailing the sea of time  European history as OUR (hi)story“, pri katerem je koordinatorica Nemčija, smo pridruženi partnerji še iz petih držav, in sicer Francija, Italija, Grčija, Hrvaška in Slovenija. 

Cilj projekta je komunikacija in izmenjava učencev med državami partnericami. Tema projekta pa je naša skupna zgodovina in zgodbe, ki nas povezujejo, ter pogledi na trenutne in prihodnje razmere v Evropi. 

V okviru projekta, ki je bil prijavljen že februarja letos, so bile predvidene izmenjave učencev in učiteljev med državami. Glede na trenutno situacijo za zdaj izmenjav še ne bo, program pa se izvaja na daljavo. 

V projekt so vključeni učenci 8. in 9. razreda. Med učitelji, ki so vključeni v projekt, so Matjaž Pintarič, Manja BrinovšekPina Hu, Andreja MišičJanja BecPatrik Ipavec in Suzana Zgonec. 

 Glede na naloge pri projektu bodo učitelji vključevali zainteresirane učence.