Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen, da se učenkam in učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Učenci in starši dobijo informacije o izposoji kompletov na obrazcu in seznamu. Izpolnijo naročilnico, ki jo vrnejo v šolo do dogovorjenega roka. V primeru, da naročilnice ne oddajo pravočasno, si učbenikov ne morejo izposoditi. Prvošolci si v šoli izposodijo delovne zvezke in jih ob koncu pouka vrnejo.

Komplet učbenikov, ki si ga učenec izposodi, mora ob koncu pouka vrniti nepoškodovan.

V primeru poškodbe ali izgube učbenika mora učenec ravnati v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.