Anketa o prostem času

Tema letošnjega Tedna otroka, »Prosti čas«, nas je v šolski skupnosti spodbudila k temu, da smo s pomočjo ankete ugotavljali, kako preživljajo svoj prosti čas učenci OŠ Prule. Pri reševanju ankete so sodelovali učenci 2. do 9. razreda. Skupno je anketo rešilo 500 učencev.

Ankete so obdelati učenci 8. razreda pod mentorstvom ge. Katje Kmetec.

 

Dobili smo nekaj zanimivih podatkov.

Presenetilo nas je, da ima v 3. triletju kar 63 % učencev med 3 in 5 ur prostega časa na dan; v 2. triletju ima toliko prostega časa malo manj kot polovica učencev, medtem ko je pri učencih 2. in 3. razreda ta odstotek še nižji – 29 %. Pač pa je med mlajšimi učenci v primerjavi s starejšimi višji odstotek tistih, ki imajo prostega časa več kot 5 ur na dan.

Učenci se v prostem času ukvarjajo z različnimi aktivnostmi. Rezultati ankete kažejo na to, da se s starostjo učencev povečuje uporaba elektronskih naprav. V 2. triletju je največ športno aktivnih učencev in tistih, ki se v prostem času družijo s prijatelji. Zanimivo je, da je v 3. triletju opaziti upad števila učencev, ki v prostem času ustvarjajo, rišejo ali kaj izdelujejo. V vseh treh triletjih veliko učencev obiskuje izvenšolske aktivnosti, veliko učencev pa se v svojem prostem času tudi uči. V 2. in 3. razredu se večina učencev v svojem prostem času igra, medtem ko starejši učenci več berejo.

Učence smo spraševali po tem, koliko časa na dan uporabljajo elektronske naprave. Malo manj kot polovica učencev 2. in 3. razreda naprave uporablja manj kot 1 uro na dan, podobno je pri učencih 2. triletja. V 3. triletju učenci večinoma uporabljajo elektronske naprave do 2 uri na dan.

In kako je s preživljanjem prostega časa čez vikend? Veliko učencev 2. in 3. triletja se takrat veliko uči, največ učencev (vseh triletij) pa takrat najraje preživlja prosti čas s prijatelji, z družino in s sorodniki. Kar visok delež vseh učencev se ukvarja s športom, veliko, tudi mlajših, pa preživi prosti čas pred televizijo, računalnikom, tablico ipd.

V 3. triletju največji delež učencev preživlja prosti čas s prijatelji, medtem ko pri učencih 2. in 1. triletja prevladuje preživljanje prostega časa s starši. Zanimivo je, da je v vseh triletjih visok delež tistih, ki preživljajo prosti čas sami.

Veliko učencev meni, da svojega prostega časa ne bi mogli preživljati bolj kvalitetno, nekaj pa je tudi takšnih, ki so mnenja,  da bi ga lahko bolje izkoristili: mlajši učenci bi se raje več ukvarjali s športom in z gibanjem, v 2. triletju bi zmanjšali uporabo elektronskih naprav in obseg učenja, povečali pa bi druženje s prijatelji in igro zunaj. V 3. triletju učenci povezujejo kvaliteten prosti čas z manj učenja, manjšo uporabo elektronskih naprav, več druženja, nekateri pa tudi z več učenja in bolj organiziranim urnikom.

(Skupno 481 obiskov, današnjih obiskov 1)