Razpis za vpis v srednje šole

 

Objavljen je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2019/2020.

Razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je dostopen na spodnji povezavi (glejte Vpis za šolsko leto 2019/2020) http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 

Za osnovnošolce so pomembni predvsem dokumenti:

  • Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu po posameznih šolah in mednarodni maturi
  • Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij
  • Priloga V: Razpis izbirnih predmetov splošne mature (za tiste, ki se odločajo za vpis v gimnazijo)

 

Razpis je dostopen samo v elektronski obliki. To pomeni, da ne bo izšel v tiskani izdaji in ga učenci ne bodo prejeli.

En natisnjen izvod bo v šolski knjižnici (namenjen bo le pregledovanju in ne izposoji).