Ko se odločam za poklic

DEJAVNIKI KARIERNEGA ODLOČANJA – KAJ UPOŠTEVAM?

POTENCIALI:
 • interesi,
 • sposobnosti (močna področja),
 • znanja in veščine,
 • osebnostne lastnosti,
 • vrednote,
 • učne in delovne navade,
 • učni uspeh
INFORMACIJE O POKLICIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH
OVIRE:
 • zdravstvene posebnosti in težave,
 • ocene (v primeru omejitve vpisa)

 

INTERESI –  Kaj me veseli? Kaj rad počnem? Kaj hočem?

 •  Interesi so prvo vodilo pri izbiri.

Ključna vprašanja za odkrivanje interesov:

 • Krožki in hobiji.
 • Dejavnosti, s katerimi se ukvarjam v prostem času.
 • V katerih dejavnostih uživam? O čem veliko vem?
 • Kaj rad berem?
 • O čem rad pripovedujem?
 • Ali na kakšnem področju zelo napredujem?
 • Kateri šolski predmeti me zanimajo?

Spletne strani:

Interesi

 • delo za ljudi/z ljudmi: pomoč, vzgoja, izobraževanje, stiki, v skupini
 • delo v naravi/z naravo: na prostem, skrb za živali, rastline
 • delo s podatki, papirji: urejanje, dopisi, tipkanje …
 • praktično delo: materiali, sestavljanje, popravljanje naprav
 • tehnično-raziskovalno delo: tehnične zakonitosti, raziskovanje
 • raziskovalno delo: literatura, iskanje informacij
 • oblikovalno-umetniško delo: risanje, oblik (različni materiali, tehnike)
 • podjetniško: prodaja, menjava, vodenje, razporejanje

 

SPOSOBNOSTI – Kaj zmorem? Kaj znam? V čem sem dober?

 • Iščem svoja močna področja.
 • miselno področje: logika, besedno izražanje, ustvarjalnost, prostorske predstave …
 • gibalno področje: spretnosti rok in prstov, telesne spretnosti …
 • senzorno področje: vid, sluh, vonj, okus
 • znanja in veščine

 

OSEBNOSTNE LASTNOSTI – Kakšen sem? Kako reagiram?

 • Kakšen sem? – Iščem svoje pozitivne lastnosti.
 • Kako reagiram?
 • Kakšne so moje vrednote?

Spletne strani:

 

 

UČNE IN DELOVNE NAVADE

 • Me učenje veseli?
 • Vztrajam pri učenju?
 • Imam interes za šolanje?
 • Sem pripravljen na dolgotrajno izobraževanje?
 • Imam interes za druge dejavnosti?
 • Pri katerih dejavnostih vztrajam?
 • Sprotno delo.

 

 

INFORMACIJE O POKLICIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH

 • Poznam izobraževalne programe?
 • Poklici so različni – jih poznam?
 • Kakšna je pot do poklica?
 • Imam informacije o tem kaj, kje, kdaj bom delal …?
 • Ali poklic zahteva kakšna posebna znanja, spretnosti, lastnosti?
 • Kakšne so možnosti za zaposlitev? Kje se bom lahko zaposlil?

Informacije lahko dobim pri starših, na spletnih straneh, v Kariernem središču, pri šolski psihologinji …

Spletne strani:

 

Brezplačna karierna svetovanja za izbiro nadaljnjega izobraževanja – informacije na povezavi

 

OVIRE

 • zdravstvene posebnosti in težave,
 • ocene (v primeru omejitve vpisa)

 

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA  (povzeto po dokumentu Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij)

Prvo merilo:

 • Zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (vsi obvezni predmeti; izbirni predmeti se ne upoštevajo).
 • Kandidat lahko zbere največ 175 točk (55 točk v 7. razredu + 65 točk v 8. razredu + 55 točk v 9. razredu).
 • V programu Športna gimnazija se upoštevajo še točke iz statusa športnika (status A – 10 točk, status B – 5 točk). Kandidat lahko zbere največ 185 točk.

Drugo merilo:

 • Rezultati nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu iz slovenščine in matematike.
 • Drugo merilo se upošteva samo v primeru, če je potem, ko se upošteva prvo merilo, na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk.

Tretje merilo:

 • Merila posameznih srednjih šol.
 • Tretje merilo se upošteva samo v primeru, če je potem, ko se upošteva drugo merilo, na spodnji meji še vedno več kandidatov z istim številom točk.

Spodnje meje izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa za prejšnja šolska leta so dostopne na spletni strani OŠ Prule  Spodnje meje izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa.

 

 

(Skupno 877 obiskov, današnjih obiskov 1)