O šolski skupnosti

»Vsi za enega, eden za vse!«

 

Učenci šole se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti učencev. V ta namen izvolijo po dva predstavnika iz vsakega oddelka, ki na sestankih šolske skupnosti posredujeta predloge, želje, pripombe svojega oddelka, nato pa o sklepih poročata sošolcem. Cilj srečanj je uskladiti in uresničiti interese učencev, jim omogočiti, da izrazijo mnenja, ideje, pobude in potrebe sovrstnikov ter s skupnimi močmi poskušajo najti rešitve in izboljšave in poskrbeti za dobrobit vseh učencev.

V začetku šolskega leta skupnost učencev sprejme letni načrt dela, pri uresničevanju načrta skozi leto pa se vmes uvrsti tudi kakšna nenačrtovana akcija ali dogodek. Predstavniki vsako leto podajo kar nekaj pobud za aktivnosti, o izvedbi katerih vas bomo sproti obveščali.

Skupnost učencev bo opravljala naslednje naloge:

  • zbirala pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
  • spremljala bo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjala ravnateljico na morebitne kršitve pravic učencev,
  • informirala učence o svoji dejavnosti,
  • načrtovala in organizirala bo skupne dogodke in akcije.
(Skupno 885 obiskov, današnjih obiskov 1)