VSE ŽIVO JE IZ VODE

Učenci vseh treh oddelkov petega razreda so na naravoslovnem dnevu s samostojnim raziskovanjem v skupinah pridobivali znanje o vodi po sedmih učnih sklopih, ki jih prikazuje slikovno gradivo.

ŽIVA BITJA IN VODA

 Petošolci so na podlagi razpredelnice ugotavljali, koliko vode je v njihovem telesu.

 

TEŽA TELESA

v kg

PRIBLIŽNA KOLIČINA VODE v litrih
20 14
25 17
30 21
35 24
40 28
45 31
50 35
55 38
60 42
65 45

POT VODE SKOZI RASTLINO

List lončnice so oblekli v plastično vrečko in opazovali, kaj se bo zgodilo. Na notranji strani vrečke so se po nekaj dneh pojavile drobne kapljice vode. Tako so ugotovili,  da voda iz rastline hlapi skozi liste.

O VODI

 Ugotavljali so, koliko vode porabimo pri pravilnem umivanju rok, če vodo med umivanjem zapiramo ali če je ne.

  VODA JE TOPILO 

 Pripravili so si »čajanko« in ugotavljali, zakaj se vroča voda, ko vanjo potopimo čajno vrečko, obarva. Se bo obarvala tudi hladna voda?

 

V vodo so potopili šumečo tableto in opazovali, kaj se z njo dogaja.

Topilo, topljenec ali raztopina? Vitaminski napitek je prijal vsem.

Plava, potone ali se raztopi?

 ONESNAŽEVANJE VODE: KROMATOGRAFIJA  


Petošolci so pridobljene ugotovitve zapisali v zvezek.