TEHNIKA

Traja eno šolsko leto.

V primeru dovolj velikega števila prijavljenih učencev (to je več kot 20), se učence deli v skupine po razredih. 

V tem primeru učenci pri tehniki ustvarjajo, kot je navedeno v nadaljevanju.

 

TEHNIKA V 4. RAZREDU

 

Rad ustvarjaš praktične stvari? Potem te prijazno vabim k predmetu tehnika, kjer boš v 35 urah, kolikor jih je namenjenih v šolskem letu, spoznal, kako ustvarjati s papirjem, lesom in umetnimi snovmi.  Poudarek predmeta je na pridobivanju novih znanj in spretnosti, odkrivanju in razvijanju tvojih sposobnosti, oblikovanju pozitivnega odnosa do narave ter razvijanju pozitivne samopodobe in ustvarjalnosti.

Pouk bo namenjen opazovanju, načrtovanju, izdelavi in vrednotenju predmetov in procesov, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju. Ročne spretnosti bodo učenci razvijali z različnimi postopki, kot so rezanje, žaganje, vrtanje, brušenje, spajanje, barvanje, sestavljanje itd. Spoznali bodo nevarnosti praktičnega dela in razvijali skrb za osebno varnost.

Gradivo dobijo pri založbi Izotech.

Izdelki, ki jih bodo izdelali iz priloženega gradiva:

 • periskop,
 • torbica,
 • ptičja krmilnica,
 • peresnica,
 • stojalo za knjige,
 • samokolnica iz lesa,
 • stojalo za rožico,
 • ogrlica.

 

TEHNIKA V 5. RAZREDU

 

Izbirni predmet tehnika poglablja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu. V ustvarjalnem delovnem procesu učenci preoblikujejo in oblikujejo naravna in umetna gradiva v novo obliko. Razširjajo osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Učenci znajo narisati preprost načrt izdelka. Izdelek naredijo iz različnih gradiv. Uporabljajo papir, karton lepenko, les, umetne snovi. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Gradivo dobijo pri založbi Izotech.

Izdelki, ki jih bomo izdelali iz priloženega gradiva:

 • letalo,
 • namizna svetilka,
 • stenska hišica,
 • etui za telefon,
 • stojalo za svečko,
 • zabojček,
 • hanoiski stolp.

 

V primeru, da se na izbirni predmet prijavi le za eno skupino učencev, učitelj diferencira delo, vendar je primoran poenostaviti program 4. oz. 5. razreda. 

(Skupno 73 obiskov, današnjih obiskov 1)