RAČUNALNIŠTVO

Traja eno šolsko leto.

Računalništvo se izvaja eno uro na teden. Učenec mora izbrani predmet redno obiskovati do zaključka šolskega leta. V naslednjem šolskem letu se lahko odloči za nadaljevanje obiskovanja tega predmeta.

Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, temveč učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov, razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov ter njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja.