Pomembne novosti novega šolskega leta

Dragi učenci, spoštovani starši!

Pred pričetkom pouka bi vas radi ponovno spomnili na nekaj novosti, ki jih prinaša šolsko leto 2019/2020 na OŠ Prule:

  1. Uvedba rekreativnih odmorov

Na pobudo Šolske skupnosti učencev bo po novem daljši glavni odmor (od 9.55 do 10.30), ki bo potekal v dveh delih. V 1. delu (od 9.55 do 10.15) bodo imeli učenci razredne stopnje malico, učenci predmetne stopnje pa rekreativni odmor. V 2. delu (od 10.15 do 10.30) se bodo učenci zamenjali, in sicer bodo učenci razredne stopnje odšli na rekreativni odmor, učenci predmetne stopnje pa bodo imeli šolsko malico.

  1. Pričetek pouka ob 8.20

Zaradi daljšega odmora po drugi uri bomo s poukom pričenjali 10 minut prej, torej ob 8.20 (predura se začne ob 7.30, razredne ure pa ob 7.50). Spremembi urnika zvonjenja se bodo prilagodili tudi vozni redi avtobusov. Spremenjen vozni red je objavljen v razdelku Za učence/Vozni red.

  1. Pouk v manjših učnih skupinah

V 8. razredu bodo ponovno uvedene manjše učne skupine pri slovenščini in matematiki, o čemer bodo učenci 8. razreda natančno seznanjeni na razredni uri, njihovi starši pa na roditeljskem sestanku v prvem tednu septembra.

  1. Spremenjena Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Učencem, ki se bodo potegovali za pridobitev prilagoditev šolskih obveznosti kot perspektivni/vrhunski mladi športniki oz. umetniki, predlagamo, naj čim prej pripravijo in oddajo vlogo v tajništvo (do konca septembra 2019). Prispele vloge bo po novem obravnavala posebna komisija, in sicer skladno s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti, ki so nekoliko spremenjena.

Vsem želimo prijeten začetek novega šolskega leta.

(Skupno 90 obiskov, današnjih obiskov 1)