POMEMBNE INFORMACIJE OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

Spoštovani starši!

Pred pričetkom novega šolskega leta bi vas radi seznanili z novostmi, s pomembnimi informacijami ter pripravo na morebitno ponovno izobraževanje na daljavo.

Pouk se prične 1. 9. 2020. Sprejem prvošolcev bo v učilnici št. 49 ob:
9.30 za 1. b;
10.30 za 1. c;
11.30 za 1. a.

Ostali učenci 1. 9. 2020 s poukom pričnejo ob 8.20 in imajo 5 šolskih ur pouka. Po pouku poteka podaljšano bivanje. Jutranje varstvo ta dan ni organizirano. Prvi šolski dan bo pouk za učence vseh oddelkov potekal po prilagojenem urniku: učenci bodo imeli razredno uro in navajanje na nove spletne učilnice. S seboj naj imajo le šolske torbe, beležko in po potrebi plastenko za vodo.

Zelo veseli smo, da se bo pouk za vse učence pričel v šoli. Kljub temu želimo biti pripravljeni tudi na morebitne drugačne scenarije:

  • Prvi šolski dan bodo učitelji učencem vseh oddelkov pojasnili pomembne informacije in jih naučili osnov rokovanja s spletnimi učilnicami in video konferenčnim okoljem. Oboje bo poenoteno na ravni cele šole. Med šolskimi počitnicami smo vzpostavili pregledne in funkcionalne spletne učilnice. Učence bomo 1. septembra naučili osnov uporabe novih spletnih učilnic in videokonferenčnega okolja Zoom. Ker je število šolskih računalnikov omejeno, bo učencem v času usposabljanja izjemoma dovoljena uporaba pametnih mobilnih telefonov – tistim, ki jih imajo. Tisti, ki jih nimajo, se bodo z učnim okoljem na daljavo seznanili na drugačen način.  
  • Pred pričetkom novega šolskega leta želimo zagotoviti natančno bazo kontaktnih podatkov staršev. Podjetje eAsistent vas bo v prihodnjih dneh  pozvalo k izpolnitvi GDPR kode. Prosimo vas, da ob pozivu eAsistenta ažurno vnesete svoje pravilne kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi. Kot smo skupno ugotovili, je dobra in jasna komunikacija izrednega pomena.
  • Starše učencev 1. do 5. razreda prosimo za takojšnjo izpolnitev soglasja, da bomo vsem učencem šole v naprej omogočili dostop do spletnih učilnic.

V 1. tednu septembra bomo pričeli z dopolnjevanjem vzpostavljene baze podatkov o učencih, ki bi v primeru pouka na daljavo potrebovali računalnik ali internetni dostop.

Seveda upamo in si želimo, da bi pouk v čim večji meri potekal v šoli, pa četudi ob upoštevanju priporočil NIJZ. Te narekujejo nekatere manjše spremembe hišnega reda, o katerih bodo učenci natančno seznanjeni. Na tem mestu vas opozarjamo le na glavne poudarke.

  1. Prihod v šolo:

V šolo prihajajo izključno zdravi učenci.

Šolski avtobus vozi po običajnem voznem redu. Učenci morajo na avtobusu obvezno nositi maske.

Učenci 6. do 9. razreda, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, bodo v šoli prejeli brezplačne Urbane. Do prejema Urbane se z avtobusom lahko vozijo brezplačno, o čemer so prevozniki obveščeni.

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po predhodnem dogovoru in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžni priskrbeti sami. Obiskovalci se o svojem prihodu vnaprej dogovorijo s strokovnim delavcem šole. Učenci v šolo vstopajo posamično, in sicer:

  • učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo ob uri prihoda v jutranje varstvo,
  • ostali učenci 10 minut pred začetkom dejavnosti.

Vstop v šolo od 7.30 dalje nadzoruje delavec OŠ Prule.

Učenci 6. do 9. razreda v šolo vstopijo z zaščitno masko, ki si jo priskrbijo sami.

Učenci se prve tedne po šoli gibljejo v čevljih. V primeru dežja se v učilnici lahko preobujejo v šolske copate. 

2. Učenci iz šole izstopajo pri glavnem izhodu na naslednji način: 

  • Učence 1. do 5. razreda, ki niso vključeni v podaljšano bivanje ali odhajajo domov sami, ob uri odhoda učitelj napoti proti glavnemu izhodu šole.
  • Učence 1. do 5. razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje, dežurni učitelj preda staršem na enak način kot v lanskem šolskem letu.  

Starši, ki pridejo po otroka ob spremenjeni uri (predčasno ali z zamudo), spremembo prihoda javijo bodisi na telefon podaljšanega bivanja (041 369 617) bodisi na telefon dežurnega učitelja (041 620 248).

  • Starši svoje otroke počakajo pred šolo  v varni medosebni razdalji.
  • Učenci 6. do 9. razreda po končanem pouku ali po končanem kosilu odidejo ven sami v varni medosebni razdalji.  

3. Pouk

Pouk poteka v matičnih učilnicah oddelkov z izjemo športa ter na predmetni stopnji tudi tehnike, glasbene umetnosti, likovne umetnosti, gospodinjstva, manjših učnih skupin in izbirnih predmetov.

Učilnice bodo ob vsaki menjavi učencev temeljito razkužene. V primeru, da bodo v isti učilnici učenci različnih oddelkov, med katerimi ne bo mogoče zagotoviti ustrezne razdalje, bodo učenci tisto uro uporabljali zaščitne maske (ki si jih priskrbijo sami).  

Z namenom optimalnega izvajanja pouka in spremljajočih dejavnosti (zlasti kosila) se za čas trajanja modela B spremeni urnik zvonjenja, kot prikazuje spodnja tabela: 

predura7.30–8.15
1.8.20–9.05
2.9.10–9.55
Odmor za malico: 9.55 – 10.15
3.10.15–11.00
4.11.05–11.50
5.11.55–12.40
Odmor za kosilo 7. – 9., odmor za ostale: 12.40 – 12.55
6.13.00–13.45
7.13.50–14.35

4. Prehrana

Učencem bodo že od vključno 1. 9. 2020 nudeni vsi obroki, na katere so naročeni.

Kosilo za učence poteka po razporedu, ki bo objavljen na šolski spletni strani v zavihku PREHRANA najkasneje 1. 9. 2020.  

5. Drugo

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje potekata povsem običajno.

Vse ostale informacije bodo učenci prejeli v šoli.

V šoli se bodo vsi zaposleni trudili z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov in upoštevanjem drugih priporočil. Učencem se bo po najboljših močeh in možnostih zagotavljalo varno okolje, obenem pa tudi prijetno delovno vzdušje.

V lanskem šolskem letu smo dokazali, da skupaj zmoremo. Tudi v prihajajočem šolskem letu si želimo dobrega in konstruktivnega sodelovanja, ne glede na vse izzive, ki jih bo prineslo novo šolsko leto.

Vodstvo šole

(Skupno 73 obiskov, današnjih obiskov 1)