Informacije za starše učencev 6. do 9. razreda

S ponedeljkom, 15. 2. 2021, se za učence pričenja pouk v šoli. Pred vstopom v šolo želimo podati nekaj informacij.

 

  1. Prihod v šolo, odhod iz šole

Učencem se priporoča prihod v šolo peš, s kolesom ali individualnim prevozom staršev brez združevanja učencev.

V šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni naj ostanejo doma.

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodnem dogovoru.

Vsi učenci in zaposleni vstopajo ob uporabi zaščitne maske.

Učenci bodo cel dan v isti – matični učilnici.

Zaradi zagotavljanja ustrezne razdalje med učenci bodo v uporabi trije vhodi (izhodi) v oz. iz šole.

 

Učenci, ki v šolo prihajajo z mestnim avtobusom, lahko vstopijo v šolo pred  8.00. Učitelja počakajo pred matično učilnico in se ne sprehajajo po šoli.

Učenci 6. razreda vstopajo v šolo in iz nje odhajajo skozi vhod pri jedilnici.

Učenci 7. razreda vstopajo v šolo in iz nje odhajajo skozi glavni vhod.

Učenci 8. in 9. razreda vstopajo v šolo in iz nje odhajajo skozi vhod pri Galeriji.

 

Učenci vstopajo posamično, tako da je zagotovljena ustrezna varnostna razdalja. K temu jih bodo usmerjali tako delavci šole kot označbe.

Učenci se ob prihodu v šolo preobujejo in pustijo čevlje v garderobi. Bundo in druga oblačila odnesejo s seboj v učilnico, saj je zaradi pogostega zračenja pričakovati, da jih bo v običajnih oblačilih zeblo. Garderobe bodo učenci prevzeli ob prisotnosti razrednika v ponedeljek, 15. 2. 2021, oz. nekateri oddelki naslednji dan. Do prevzema garderob so učenci lahko obuti.

Po zaključenem pouku oz. kosilu učenci zapustijo šolo skozi njim namenjen izhod.

 

  1. Pouk

Pri izvedbi pouka bomo kolikor je mogoče upoštevali priporočila NIJZ, iskreno pa povemo, da vseh priporočil ne bo mogoče upoštevati. Zaradi prostorskih omejitev med otroki v nobeni učilnici ne bo zagotovljena razdalja 2 metrov.

Učitelji bodo učence opozarjali na redno umivanje rok in razkuževanje.

Za učence 6. do 9. razreda je v šoli obvezna uporaba zaščitnih mask, tudi v času pouka. 

 

  • Pouk slovenščine, matematike in angleščine v 8. in 9. razredu

Pouk slovenščine, matematike in angleščine se bo do nadaljnjega namesto v manjših učnih skupinah izvajal po oddelkih.

 

  • Izbirni predmeti

Izbirni predmeti se bodo izvajali na daljavo, z izjemo jezikov, pri katerih bo 1 ura pouka potekala v šoli, 1 pa na daljavo.

Pri izvedbi pouka v šoli bo zagotovljena ustrezna razdalja 2 metra med učenci, obvezno bo nošenje zaščitnih mask. V skupini ne bo več kot 11 učencev.

Pri izvedbi izbirnih predmetov na daljavo bodo učitelji vložili gradivo v spletno učilnico do začetka tedna. Učenci bodo svoje obveznosti opravili do zaključka vsakega tedna (do petka do 14.00), in sicer v terminu, ki si ga bodo določili sami.

  • Dodatni in dopolnilni pouk

se bo izvajal v šoli, v primeru, da je vanj vključenih do največ 11 učencev, med katerimi bo mogoče zagotavljati  razdaljo 2 metra.  Učenci bodo v času dodatnega in dopolnilnega pouka nosili zaščitne maske.

V primeru večjega števila učencev se bo dodatni pouk izvajal na daljavo, dopolnilni pa za manjše skupine učencev v več različnih terminih.

Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka je nekoliko spremenjen, spremembe bodo vidne v eAsistentu.

 

  • Dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč

Individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna pomoč in pomoč za učence tujce se bo izvajala v šoli, vendar le v primeru, da največje skupno število učencev ne bo večje od 11. V primeru združevanja učencev različnih oddelkov bo obvezna uporaba zaščitnih mask in zagotavljanje razdalje 2 metrov.

 

  1. Prehrana

Dopoldansko malico in kosilo bodo prejeli vsi učenci, ki so bili nanjo naročeni pred zaprtjem šole.

Zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov bo kosilo potekalo po časovnem razporedu.

Razred, oddelek Čas kosila
6. a 13.40
6. b 13.45
6. c 13.50
7. a 13.55
7. b 14.00
7. c 14.05
8. a 12.40
8. b 12.44
8. c 12.48
9. a 12.52
9. b 12.56
9. c 13.00

 

Učenci bodo na kosilo počakali v matičnih učilnicah.

Učenci 6. in 7. razreda bodo pod nadzorom strokovnega delavca čas namenili pisanju domačih nalog, Vsakemu oddelku bo enkrat tedensko namenjena računalniška učilnica, kjer bodo lahko predelali gradivo izbirnih predmetov.

 

  1. Drugo

Med odmori bodo učenci ostajali v učilnicah. V toaletne prostore bodo odhajali posamezno, tudi v času pouka. Vsaki skupini so dodeljeni sanitarni prostori, ostalih ne bodo smeli uporabljati. 

Vse ostale informacije bodo učenci prejeli v šoli.

Za učence, ki se iz različnih opravičenih vzrokov ne bodo vrnili v šolo, bo pouk še naprej potekal na daljavo.  Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v šolo. Dotični učenci in njihovi starši bodo o poteku obveščeni individualno s strani razredničarke.

Prosimo vas za sodelovanje in vzgajanje z zgledom, predvsem pri prihodu v šolo in odhodu.  Zaščitna maska ni kaprica šole, pač pa sredstvo, ki zmanjšuje tveganje za okužbo.

Kljub temu, da razmere niso najbolj prijetne in spodbudne, verjamemo, da jih bomo vsi skupaj vzeli kot izziv, s katerim bomo pridobili nove izkušnje in razvili določene vrednote. Potrudili se bomo, da bo življenje v šoli kljub omejitvam čim bolj prijetno.

 

 

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)