Informacije za starše učencev 4. in 5. razreda

S ponedeljkom, 15. 2. 2021, se za učence pričenja pouk v šoli. Pred vstopom v šolo želimo podati nekaj informacij.

 

  1. Prihod v šolo:

Učencem se priporoča prihod v šolo peš, s kolesom ali individualnim prevozom staršev brez združevanja učencev.

Šolski avtobus bo za učence 4. in 5. razreda vozil po naslednjem voznem redu: odhod izpred Plečnikove cerkve bo ob 6.40, odhod izpred OŠ Prule pa ob 14.35.

Obvezna bo uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok.

V šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni naj ostanejo doma.

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodnem dogovoru.

Vsi učenci in zaposleni vstopajo ob uporabi zaščitne maske.

Učenci naj v šolo prinesejo ustrezno število zaščitnih mask, ki naj bodo podpisane ali kako drugače prepoznavne.

Učenci bodo cel dan v isti – matični učilnici, tudi v času jutranjega varstva in večji del popoldanskega varstva.

Zaradi zagotavljanja ustrezne razdalje med učenci bodo v uporabi trije vhodi (izhodi) v oz. iz šole.

Učenci 4. in 5. razreda vstopajo v šolo in iz nje odhajajo skozi vhod pri jedilnici šole, in sicer posamično, tako da je zagotovljena ustrezna varnostna razdalja. K temu jih bodo usmerjali tako delavci šole kot označbe.

Učenci se ob prihodu v šolo preobujejo in pustijo čevlje v garderobi. Bundo in druga oblačila odnesejo s seboj v učilnico, saj je zaradi pogostega zračenja pričakovati, da jih bo v običajnih oblačilih zeblo.

 

  1. Odhod domov

A Odhod domov takoj po končanem pouku oz. takoj po kosilu

Učenci, ki bodo odšli domov takoj po pouku oz. takoj po kosilu, bodo v spremstvu učitelja odšli do svojega izhoda pri jedilnici.

 

B Odhod s šolskim avtobusom

Za učence, ki se bodo vračali domov s šolskim avtobusom, bo do odhoda avtobusa zagotovljeno varstvo.  Podaljšano bivanje je v času izrednih razmer zagotovljeno le za učence 1. do 3. razreda.

 

  1. Pouk

Pri izvedbi pouka bomo kolikor je mogoče upoštevali priporočila NIJZ, iskreno pa povemo, da vseh priporočil ne bo mogoče upoštevati. Zaradi prostorskih omejitev med otroki v nobeni učilnici ne bo zagotovljena razdalja 2 metrov.

Učitelji bodo učence opozarjali na redno umivanje rok in razkuževanje. Zaščitnih mask učencem v času pouka ne bo potrebno nositi; seveda pa jih bodo na lastno željo oz. po dogovoru s starši lahko nosili. Nošenje mask je obvezno v skupnih prostorih: na hodnikih, v garderobah, v sanitarijah, knjižnici, v jedilnici pri prevzemu in vračanju hrane in posode. Zaščitne maske morajo učenci nositi tudi tedaj, ko so hkrati v prostoru učenci različnih oddelkov.

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali na daljavo. Učitelji bodo vložili gradivo v spletno učilnico do začetka tedna (do ponedeljka do 8.30). Učenci bodo svoje obveznosti opravili do zaključka vsakega tedna (do petka do 14.00), in sicer v terminu, ki si ga bodo določili sami.

 

  1. Prehrana

Zaradi odsotnosti osebja v šolski kuhinji učencem do nadaljnjega ne bomo zagotavljali zajtrka.

Dopoldansko malico bodo prejeli vsi učenci, ki so bili nanjo naročeni pred zaprtjem šole.

Pri zagotavljanju kosila in popoldanske malice bodo upoštevani odgovori staršev v anketi.

Zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov bo kosilo potekalo po časovnem razporedu. Učenci 4. in 5. razreda bodo kosili:

Razred, oddelek Čas kosila Opombe
4. a 11.55 – 12.10 5. šolska ura zaradi kosila traja do 13.00.
4. b 13.05 – 13.20
4. c 13.10 – 13.25
5. a 13.15 – 13.30 ŠPO, ki ga imajo na urniku 6. šolsko uro, izvajajo že v času odmora.
5. b 13.25 – 13.40 ŠPO, ki ga imajo na urniku 6. šolsko uro, izvajajo že v času odmora.
5. c 13.20 – 13.35

 

  1. Drugo

Med odmori bodo učenci ostajali v učilnicah. V toaletne prostore bodo odhajali posamezno, tudi v času pouka. Vsaki skupini so dodeljeni sanitarni prostori, ostalih ne bodo smeli uporabljati. 

Vse ostale informacije bodo učenci prejeli v šoli.

Za učence, ki se iz različnih opravičenih vzrokov ne bodo vrnili v šolo, bo pouk še naprej potekal na daljavo.  Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v šolo. Dotični učenci in njihovi starši bodo o poteku obveščeni individualno s strani razredničarke.

Prosimo vas za sodelovanje in vzgajanje z zgledom, predvsem pri prihodu v šolo in odhodu.  Zaščitna maska ni kaprica šole, pač pa sredstvo, ki zmanjšuje tveganje za okužbo. Učence, ki se pred šolo zadržujejo v neposredni bližini drug drugega, pri čemer posnemajo svoje starše, težko prepričamo o smiselnosti razločevanja tik pred vstopom v šolo.

Kljub temu, da razmere niso najbolj prijetne in spodbudne, verjamemo, da jih bomo vsi skupaj vzeli kot izziv, s katerim bomo pridobili nove izkušnje in razvili določene vrednote. Potrudili se bomo, da bo življenje v šoli kljub omejitvam čim bolj prijetno.

 

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)