INFORMACIJE STARŠEM 6. DO 9. RAZREDA

Spoštovani starši.

 

Kot ste bili obveščeni, bo v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020 pouk za učence 6. do 9. razreda potekal na daljavo.

V zvezi s tem vam v vednost posredujemo nekaj informacij.

 

  1. Pouk

Pri izvedbi pouka na daljavo se bomo potrudili odpraviti pomanjkljivosti dela na daljavo, ki so se izkazale v preteklem letu.

Pouk na daljavo bo potekal bo običajnem urniku.

Klasične učilnice bodo nadomeščene s spletnimi učilnicami oddelkov. Slednje so prenovljene in bolj pregledne kot v preteklem letu. V spletni učilnici oddelka bo gradivo za vse predmete, tudi izbirne, dodatni in dopolnilni pouk.

Vsi učenci vedo, na kakšen način dostopajo do spletnih učilnic.

V spletni učilnici bo v ponedeljek zjutraj objavljen tedenski načrt dela. V njem bo razvidno, kdaj bodo potekale video konference, naloge, ki jih je potrebno oddati do določenega datuma, okvirna tema, ki se jo bo obravnavalo v tekočem tednu, ter dnevi dejavnosti.

Gradivo za pouk bo vstavljeno najkasneje do 8.30 tekočega dne. Pri pripravi bodo imeli učitelji v mislih, naj bo primerno obsežno, namenjeno otroku (ne staršem) in ustrezno diferencirano.

Pri večini predmetov bo ena od ur pouka izvedena preko video konference Zoom. Povezava do video konference bo vpisana na vrhu spletne učilnice predmeta. Udeležba učencev na video konferenci je obvezna. V primeru neudeležbe učenca na učni uri preko Zooma bo razrednik raziskal vzrok neudeležbe ter presodil o tem, ali je izostanek opravičen ali neopravičen. Na ravni šole je pripravljen urnik vseh video konferenc, ki se časovno ne prekrivajo.

  1. Dnevi dejavnosti

Vse informacije v zvezi z dnevi dejavnosti bodo učencem razvidne v spletni učilnici oddelka. Za prihodnji teden je za učence 8. in 9. razreda predviden športni dan v petek, 23. 10. 2020.

  1. Komunikacija učiteljev in učencev

Učenci se lahko v primeru kakršnihkoli vprašanj pri posameznem učnem predmetu obrnejo na učitelja, ki jih sicer poučuje ta predmet. V primeru bolniških odsotnosti učiteljev bo urejeno nadomeščanje, učenci in starši pa boste o tem obveščeni.

Učitelji bodo učencem na voljo preko elektronske pošte ter v okviru govorilnih ur za učence. Razpored govorilnih ur za učence bo v ponedeljek, 19. 10. 2020, objavljen na spletni strani šole. Zaradi bolj učinkovite organizacije se bodo učenci na govorilne ure učitelju predhodno najavili.

Učitelji bodo z učenci komunicirali preko sporočil v spletnih učilnicah. Učencem je bilo naročeno, naj vsaj enkrat dnevno pregledajo sporočila v spletnih učilnicah.

  1. Razredne ure

Vsak oddelek bo imel razredno uro na daljavo, ki bo za različne oddelke ob različnih dneh.  Termin za razredno uro je viden v spletni učilnici oddelka v razdelku Razredne ure. Zraven bo tudi povezava, preko katere bodo učenci dostopali do razredne ure.

  1. Ocenjevanje znanja

Nekateri učenci imajo/so imeli dogovorjene datume za ustno spraševanje v prihodnjem tednu. Zaradi specifike – dela na daljavo – so učitelji individualno presodili, ali bodo ocenjevanje izvedli ali ga bodo prestavili. O tem so obvestili učence. V kolikor vaš otrok ne ve, ali bo v prihodnjem tednu pridobil oceno ali ne, naj se o tem pozanima pri svojem učitelju. Učitelji, ki bodo ocenjevanje znanja izvedli, so učencem v šoli pojasnili tudi način izvedbe.

  1. Učna pomoč

Preko video konferenc bodo učitelji izvajali naslednje oblike pomoči: dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomoč, govorilne ure za učence, dodatno strokovno pomoč.

V primeru, da bo pouk na daljavo potekal dlje časa, bo naknadno organizirano tudi tutorstvo učencem, ki bodo potrebovali dodatno pomoč pri učenju, organizaciji dela ali računalniško podporo.

  1. Odzivnost učencev

Delo na daljavo je specifično in zelo pomembno je, da pri tej obliki dela kdo od učencev ni spregledan. Zato bodo učitelji dosledno spremljali delo in odzivnost svojih učencev. Zavedamo se, da so vzroki neodzivnosti različni. Ker učiteljem ne morejo biti znani, ne bodo sodili in obsojali, pač pa bodo o morebitni neodzivnosti poročali razredniku, o razlogih povprašali dotične učence in obvestili njihove starše. Prosimo vas, da tovrstnih sporočil ne jemljete kot kakršnokoli grajo, pač pa kot informacijo, ki naj vam bo dobrodošla. V kolikor vaš otrok zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga pouka na daljavo ne more izvajati, o tem v naprej seznanite razrednike, ki bo o tem obvestil tudi druge učitelje.

  1. Komunikacija s starši

Komunikacija s starši bo potekala preko elektronske pošte na običajni način. Dosegljivost učiteljev za vprašanja staršev bo vsak delovni dan do 15. ure. Na vprašanja, ki jih boste zastavili kasneje, boste prejeli odgovor prihodnji dan.  Govorilne ure bodo potekale na daljavo.

Pouk na daljavo je za učence 6. do 9. razreda predviden le za en teden, torej do jesenskih počitnic. Vendar pa je situacija negotova in povsem možno je, da bo takšna oblika pouka trajala dlje časa.

Zato je pomembno, da tudi to obliko pouka vsi, predvsem pa učenci, vzamemo zelo resno. Zavedamo se, da je bilo delo na daljavo v preteklem šolskem letu zelo naporno za vse deležnike. Upamo, da bo  na podlagi preteklih izkušenj, izboljšav in večje računalniške pismenosti tako učencev kot učiteljev delo tokrat lažje. Glede na to, da se bo pouk na daljavo izvajal le za učence 6. do 9. razreda, ki so pri učenju bolj samostojni kot mlajši učenci, verjamemo, da boste starši tokrat manj obremenjeni s šolskim delom.

Vsem udeležencem želimo prijetne izzive pri pouku na daljavo, uspešno sodelovanje, predvsem pa veliko zdravja.

 

Vodstvo šole

 

 

(Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1)