DODATNE INFORMACIJE O POUKU NA DALJAVO (23. 3. 2020)

Za nami je prvi – uvajalni – teden učenja na daljavo. Ker se takšnega načina vsi šele učimo, smo naleteli na prve težave, ki jih bomo v prihajajočem tednu skušali izboljšati. Zato informacije o delu na daljavo,  s katerimi ste bili seznanjeni 12. 3. 2020, dopolnjujemo z naslednjimi:

  1. Učitelji bodo vsak teden pripravili za toliko šolskih ur gradiva, kot imajo učenci ur pouka. Pri obsegu gradiva za posamezno učno uro bodo upoštevane razmere (učenci snov obravnavajo počasneje, kot če bi se pouk izvajal v šoli; razmere doma niso enake razmeram v šoli).
  1. Gradivo bo vloženo v spletne učilnice oz. v nekaterih primerih posredovano staršem po elektronski pošti (o slednjem boste obveščeni s strani učiteljic).
  1. Gradiva bodo postopoma pripravljena na način, ki bo omogočal pregled preko pametnih telefonov (v izogib težavam vseh tistih, ki imate premalo računalnikov, da bi se pri njih zvrstili vsi družinski člani).
  1. Gradiva bodo pripravljena tako, da jih bodo učenci zmogli predelati sami.
  1. Ocenjujemo, da so učenci 6.  do 9. razreda zmožni komunikacije z učitelji brez posredovanja staršev, zato se bodo v bodoče učitelji obračali neposredno nanje.
  1. Največ povratnih informacij o razumevanju učne snovi učitelji pridobijo preko kvizov in anket. Učenci naj se v takih primerih obvezno podpišejo z imenom in priimkom (ne pa z vzdevki in šiframi).
  1. V primeru nekaj dnevne neodzivnosti učenca pri opravljanju nalog bodo učitelji o tem ob koncu tedna obvestili starše. Če otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov ne bo zmožen opravljati dela, predlagamo, da o tem v naprej obvestite razrednika, ta pa bo informacijo posredoval ostalim učiteljem, ki učenca poučujejo. V primeru daljše neodzivnosti učenca vas bodo razredniki kontaktirali preko »zasebne telefonske številke«.
  1. E-gradiva ne zmorejo v celoti nadomestiti učitelja. Za učence, ki potrebujejo dodatno razlago, bomo organizirali video konference preko Zoom-a. Uvajali jih bomo postopoma. O pričetku seje in o vstopu vanjo bodo obveščeni povabljeni učenci in njihovi starši.
  1. Opažamo, da nekateri učenci niso dovolj suvereni pri uporabi IKT, zaradi česar so v stiski oz. ne zmorejo opraviti nalog .  V takih primerih naj se obrnejo na računalničarja:

 

Pridobljeno znanje je brez dvoma ena od vrednot, ki je šoli zelo pomembna. Vendar pa je v zdajšnji situaciji prioritetna naloga nas vseh skrb za zdravje. Zato bodimo razumni in pouk prilagajajmo nastali situaciji.

Vsem staršem se zahvaljujemo za pomoč, resen pristop in odzive.

Vodstvo šole

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)