ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

V šolskem letu 2019/2020 je pod mentorstvom ge. Mojce Brnot Kastelic in ge. Maje Prebil, učiteljic angleščine na nižji stopnji, potekala tudi interesna dejavnost  Šolska angleška bralna značka za učence od prvega do četrtega razreda.

V ta namen sta učiteljici na začetku šolskega leta izbrali nekatero že obstoječo angleško literaturo v šolski knjižnici, ki je bila primerna za učence posameznih razredov, nekaj literature za najmlajše pa je dokupila tudi šola. Tako je nastal priporočilni seznam knjig za učence, ki so želeli opravljati šolsko angleško bralno značko.

Knjižničar Gregor Škrlj je knjižice opremil z različnimi nalepkami in jih razporedil v škatle na vidno mesto v knjižnici, da so jih učenci lahko hitreje našli. Učenci so lahko prebrali tudi katero koli drugo angleško knjigo, saj je bilo najbolj pomembno, da so že najmlajši dobili spodbudo za listanje prvih angleških slikanic, poslušanje in branje angleških pravljic in ostale literature, in tako bogatili besedni zaklad in pridobivali veselje tudi do branja literature.

Najmlajšim so pri branju pomagali starši in drugi, starejši pa so se branja lotili bolj ali manj samostojno, po navodilih mentoric. Učenci posameznih razredov so morali po branju določenega števila knjižic  opraviti različne naloge (ilustriranje zgodbic, kratke ustne oz. pisne obnove, izpisovanje novih besed …).

Nekateri so se bralne značke lotili zelo zavzeto in prebrali celo več knjig, kot je bilo obveznih.

Na koncu šolskega leta so učenci, ki so šolsko angleško bralno značko opravili, dobili pohvale in angleško slikanico. Na tem mestu bi se šola in mentorici posebej zahvalili knjigarni Mladinske knjige – Center Oxford na  Kopitarjevi 2 v Ljubljani, ki je prijazno donirala nekaj angleških knjižic za učence.

Učenci so se donacije zelo razveselili, kar pričujejo tudi spodnje fotografije nekaterih prejemnikov. Čestitke vsem bralcem!

 

 

(Skupno 130 obiskov, današnjih obiskov 1)