VLOGE ZA DODELITEV STATUSA

Perspektivni športnik

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Vloga

 

Vrhunski športnik

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Vloga

 

Perspektivni mladi umetnik

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Vloga

 

Vrhunski mladi umetnik

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Vloga

 

Soglasje za zbiranje in hrambo podatkov v zvezi s statusom

Soglasje

(Skupno 565 obiskov, današnjih obiskov 1)