V MUZEJU NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE

V petek, 13. maja 2022, so devetošolci, ki jih zanima sodobna zgodovina, po končanem rednem pouku obiskali Muzej novejše zgodovine Slovenije. Ogledali so si stalno razstavo z naslovom Slovenci v XX. stoletju.

Dvajseto stoletje je bilo za Slovence zelo burno obdobje. Večino časa smo živeli v večnacionalnih državah z različnimi državnimi ureditvami, najbolj usodno pa sta slovenski narod zaznamovali prva in druga svetovna vojna. V zadnji, osamosvojitveni vojni, smo Slovenci prvič v zgodovini dosegli samostojno državo.

Stalna razstava muzeja novejše zgodovine, ki se nahaja v Cekinovem gradu v parku Tivoli, zgodovino Slovencev v dvajsetem stoletju predstavi v osmih sobah. Prve sobe so posvečene času prve svetovne vojne, ko je ozemlje današnje Slovenije spadalo v okvir Avstro-Ogrske. Učenci so poleg življenja vojakov v kavernah soške fronte spoznali tudi vsakdanje življenje prebivalstva v zaledju, ki ga je narekovalo veliko pomanjkanje in vsesplošna negotovost. 

Po koncu prve svetovne vojne je z razpadom Avstro-Ogrske nastala Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki pa je obstajala le 33 dni. Sledil je čas Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije, ko smo Slovenci dobili pomembne ustanove, kot so univerza, radio, akademija znanosti in umetnosti, NUK itd. To je tudi čas delovanja arhitekta Jožeta Plečnika in velikih telovadnih uspehov olimpijskega šampiona Leona Štuklja. 

Učenci so prisluhnili pretresljivim osebnim zgodbam ljudi iz časa druge svetovne vojne, ko je bilo veliko Slovencev deportiranih v delovna in uničevalna taborišča. Slovenski narod je poleg okupacije usodno zaznamovala državljanska vojna, ki so ji sledili izvensodni povojni poboji. 

V nadaljevanju so učenci spoznali nastanek in značilnosti socialistične Jugoslavije, ki jo je v osemdesetih letih 20. stoletja zajela velika politično-gospodarska kriza. Demokratično vrenje in želja ljudi po samostojni državi sta pred enaintridesetimi leti botrovala nastanku današnje demokratične in neodvisne Republike Slovenije, ki je leta 2004 postala polnopravna članica Evropske unije. 

(Skupno 93 obiskov, današnjih obiskov 1)