Ponovno odprtje šole

Spoštovani starši.

Kot že veste, se s prihodnjim tednom postopoma pričenja pouk v šoli, in sicer:

  • za učence 1. do 3. razreda z 18. 5. 2020;
  • s 25. 5. 2020 se jim bodo pridružili devetošolci, izvajal pa se bo tudi dopolnilni pouk in individualna in skupinska pomoč za nekatere učence 4. do 8. razreda.

Ostali učenci (4. do 8. razred) bodo šolanje v tem šolskem letu zaključili na daljavo.

Zaradi zagotavljanja vseh predpisanih varnostnih ukrepov je ravnateljica sprejela natančna Pravila ravnanja v OŠ Prule v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID-19, s katerimi ne bomo obremenjevali ne vas ne učencev, pač pa bomo poskrbeli za njihovo dosledno izvedbo. Učencem bodo razredniki ob prihodu v šolo predstavili vse spremembe hišnega reda, ki sledijo zaradi zagotavljanja varnosti.

Na tem mestu vam podajamo le informacije, s katerimi morate biti seznanjeni že predčasno.

 

Prihod v šolo:

Učencem se priporoča prihod v šolo peš, s kolesom ali individualnim prevozom staršev brez združevanja učencev.

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodnem dogovoru in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžni priskrbeti sami.

Starši mlajše učence po potrebi pospremite do šole, od vhoda do učilnice naj gredo sami.

Učenci, ki obiskujejo jutranje varstvo, pridejo v šolo ob uri, ki ste jo predhodno posredovali. Ostali naj pridejo v šolo (če je le mogoče) v različnih časovnih terminih, in sicer:

  • učenci 1. razreda: ob 8.00
  • učenci 2. razreda: ob 8.10
  • učenci 3. razreda: ob 8.20
  • (učenci 9. razreda: ob 8.30)

V šolo naj vstopajo posamično, tako da je zagotovljena ustrezna varnostna razdalja. K temu jih bodo usmerjali tako delavci šole kot talne označbe.

Učenci bodo pri pouku obuti v čevlje, v primeru dežja se bodo v učilnici preobuli v šolske copate.  Uporaba garderobnih omaric ne bo mogoča.

Odhod iz podaljšanega bivanja

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bodo šolo zapustili ob uri odhoda, ki ste jo javili v anketi. V primeru sprememb slednje zapišite v beležko otroka. Ob uri odhoda bo učitelj podaljšanega bivanja otroka napotil proti izhodu šole. Tam bo z njim do prevzema staršev počakal dežurni učitelj.

 

Učenci, ki bodo v šolo prihajali  (oz. iz nje odhajali) s šolskim avtobusom

Učencem, mlajšim od 12 let, ni potrebno nositi zaščitne maske.  Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si bodo razkužili roke ( razkužilo bo zagotovil prevoznik). Sedeli bodo na označenih sediščih.

Pouk

Pouk bo potekal skladno s priporočili NIJZ, kar pomeni, da bodo učenci razdeljeni v skupine po največ 15. Pouk bodo imeli ves čas v isti učilnici. Po elektronski pošti vas bomo obvestili, v kateri. Urnik bo zaradi razmer spremenjen, vse spremembe bodo v nedeljo, 17. 5. 2020, vidne v eAsistentu.

Učitelji bodo učence opozarjali na redno umivanje rok in razkuževanje. Zaščitnih mask učencem 1. triletja v šoli ni potrebno nositi.

Na dan prihoda naj učenci s seboj prinesejo izjavo, s katero zagotavljate, da zadnjih 14 dni niso bili bolni niti v stiku z obolelimi. Izjavo ste prejeli po elektronski pošti.

Za učence 1. triletja, ki se iz različnih opravičenih vzrokov ne bodo vrnili v šolo, bo pouk še naprej potekal na daljavo.  Dotični učenci in njihovi starši bodo o poteku obveščeni individualno.

 

Kljub temu, da razmere niso najbolj prijetne in spodbudne, verjamemo, da jih bomo vsi skupaj vzeli kot izziv, s katerim bomo pridobili nove izkušnje in razvili določene vrednote. Potrudili se bomo, da bo življenje v šoli kljub omejitvam čim bolj prijetno.

 

Vodstvo šole

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)