PILOTNO E-TESTIRANJE ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

V letošnjem šolskem letu bodo učenci 6. in 9. razreda v mesecu maju pisali preizkuse znanja za nacionalno preverjanje znanja predvidoma na klasičen način (reševanje preizkusov znanja pisno na izpitnih polah).

Kljub temu bo 23. oz. 25. marca 2021 zanje potekalo poskusno e-testiranje. Namen testiranja je seznanitev učencev s programom za e-testiranje v primeru, če bi bilo preverjanje potrebno izvesti v elektronski obliki. Poskusni e-testi bodo vsebovali naloge različnih tipov, da se bodo učenci lahko seznanili z različnimi tehnikami reševanja nalog v elektronski obliki.

S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev, prav tako ne bodo izvedene analize dosežkov reševanja.

Učitelji bodo učence seznanili s programom neposredno pred pričetkom reševanja. Test bo sestavljen iz treh delov: slovenščine (1/3), matematike (1/3) in angleščine (1/3). Predviden čas reševanja je 45 minut, po potrebi pa se ga lahko podaljša na največ 60 minut. Za celotno izvedbo (predstavitev programa, navodila, razdelitev šifer, reševanje) je predvidenih 90 minut za posamezni oddelek.

Testiranje bo potekalo v računalniški učilnici.

Za učence s prilagoditvami pri pilotnem e-testiranju ni predvidenih prilagoditev.

Učenci 6. in 9. razreda, ki jih tega dne ne bo v šoli, bodo testiranje lahko izvedli sami doma v popoldanskem času.

Razpored testiranja je naslednji:

 

  1. razred

Četrtek, 25. 3. 2021

Razred, oddelek Ura
6. a 3. in 4. ura
6. b 5. in 6. ura
6. c 1. in 2. ura

 

  1. razred

Torek, 23. 3. 2021

Razred, oddelek Ura
9. a 5. in 6. ura
9. b 1. in 2. ura
9. c 3. in 4. ura

 

(Skupno 92 obiskov, današnjih obiskov 1)