Varstvo vozačev

Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli organiziramo varstvo učencev do organiziranega prevoza. V varstvu se učenci pripravljajo na pouk, opravljajo domače naloge, berejo knjige oz. imajo drugo tiho zadolžitev.

V varstvo vozačev so vključeni tisti učenci vozači, ki jih starši preko spodnje prijavnice prijavijo v varstvo vozačev. Jutranje varstvo poteka od prihoda šolskega avtobusa pred šolo do začetka pouka in od zaključka pouka do odhoda avtobusa.

Ti učenci morajo priti pred poukom/po pouku v prostor, kjer se izvaja jutranje varstvo (predvidoma: šolska knjižnica). Če  v varstvo ne pridejo, šola zanje ne prevzema odgovornosti.

Prijava v jutranje varstvo/podaljšano bivanje in varstvo vozačev se medsebojno izključujeta.

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)