O šolski skupnosti

»Vsi za enega, eden za vse!«

 

Učenci šole se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti učencev. V ta namen izvolijo po dva predstavnika iz vsakega oddelka, ki na sestankih šolske skupnosti posredujeta predloge, želje, pripombe svojega oddelka, nato pa o sklepih poročata sošolcem. Cilj srečanj je uskladiti in uresničiti interese učencev, jim omogočiti, da izrazijo mnenja, ideje, pobude in potrebe sovrstnikov ter s skupnimi močmi poskušajo najti rešitve in izboljšave in poskrbeti za dobrobit vseh učencev.

V začetku šolskega leta skupnost učencev sprejme letni načrt dela, pri uresničevanju načrta skozi leto pa se vmes uvrsti tudi kakšna nenačrtovana akcija ali dogodek. V šolskem letu 2021/2022 je predvidenih osem srečanj šolske skupnosti. Predstavniki so izrazili kar nekaj pobud za aktivnosti, o izvedbi katerih vas bomo sproti obveščali.

Skupnost učencev bo opravljala naslednje naloge:

  • zbirala pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
  • spremljala bo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjala ravnateljico na morebitne kršitve pravic učencev,
  • informirala učence o svoji dejavnosti,
  • načrtovala in organizirala bo skupne dogodke in akcije.
(Skupno 430 obiskov, današnjih obiskov 1)