Ko se odločam za poklic

DEJAVNIKI KARIERNEGA ODLOČANJA – KAJ UPOŠTEVAM?

POTENCIALI:
 • interesi,
 • sposobnosti (močna področja),
 • znanja in veščine,
 • osebnostne lastnosti,
 • vrednote,
 • učne in delovne navade,
 • učni uspeh
INFORMACIJE O POKLICIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH
OVIRE:
 • zdravstvene posebnosti in težave,
 • ocene (v primeru omejitve vpisa)

 

INTERESI –  Kaj hočem? Kaj me veseli? Kaj rad počnem?

 •  Interesi so prvo vodilo pri izbiri.

Ključna vprašanja za odkrivanje interesov:

 • Krožki in hobiji.
 • Dejavnosti, s katerimi se ukvarjam v prostem času.
 • V katerih dejavnostih uživam? O čem veliko vem?
 • Kaj rad berem?
 • O čem rad pripovedujem?
 • Ali na kakšnem področju zelo napredujem?
 • Kateri šolski predmeti me zanimajo?

Spletne strani:

Interesi

 • delo za ljudi/z ljudmi: pomoč, vzgoja, izobraževanje, stiki, v skupini
 • delo v naravi/z naravo: na prostem, skrb za živali, rastline
 • delo spodatki, papirji: urejanje, dopisi, tipkanje …
 • praktično delo: materiali, sestavljanje, popravljanje naprav
 • tehnično-raziskovalno delo: tehnične zakonitosti, raziskovanje
 • raziskovalno delo: literatura, iskanje informacij
 • oblikovalno-umetniško delo: risanje, oblik (različni materiali, tehnike)
 • podjetniško: prodaja, menjava, vodenje, razporejanje

 

SPOSOBNOSTI – Kaj zmorem? Kaj znam? Katera so moja močna področja?

 • miselno področje: logika, besedišče, ustvarjalnost, prostorske predstave …
 • gibalno področje: spretnosti rok in prstov, telesne spretnosti …
 • čutila: vid, sluh, vonj, okus
 • znanja in veščine

 

OSEBNOSTNE LASTNOSTI – Kakšen sem? Kako reagiram?

 • Kakšen sem? – Iščem svoje pozitivne lastnosti.
 • Kako reagiram?
 • Kakšne so moje vrednote?

Spletne strani:

 

 

UČNE IN DELOVNE NAVADE

 • Me učenje veseli?
 • Vztrajam pri učenju?
 • Imam interes za šolanje?
 • Sem pripravljen na dolgotrajno izobraževanje?
 • Pri katerih dejavnostih vztrajam?
 •  Vem,da zahtevnejše šole zahtevajo veliko sprotnega dela!

 

 

INFORMACIJE O POKLICIH, PROGRAMIH IN SREDNJIH ŠOLAH

 • Poznam izobraževalne programe?
 • Poklici so različni – jih poznam?
 • Kakšna je pot do poklica?
 • Imam informacije o tem kaj, kje, kdaj bom delal …?
 • Ali poklic zahteva kakšna  posebna znanja, spretnosti, lastnosti?
 • Kakšne so možnosti za zaposlitev? Kje se bom lahko zaposlil?

Informacije lahko dobim pri starših, na spletnih straneh, v Kariernem središču, v šolski knjižnici, pri šolski psihologinji …

Spletne strani: