Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen, da se učenkam in učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Skladno s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/17, št. 47/17 in 34/19), ki v 12. členu navaja: Osnovna šola zagotovi z učbeniškim skladom izposojo učbenikov vsem učencem in izposojo učnih gradiv za prvi in drugi razred vsem učencem prvega in drugega razreda.

Vsi učenci bodo septembra, za naslednje šolsko leto, v izposojo prejeli ustrezen komplet.

Komplet učbenikov, ki si ga učenec izposodi, mora ob koncu pouka vrniti nepoškodovan. V primeru poškodbe ali izgube učbenika mora učenec ravnati v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

(Skupno 103 obiskov, današnjih obiskov 1)