O SAMOEVALVACIJI

V šolskem letu 2022/2023 je prednostni cilj samoevalvacije krepitev odnosov med učenci oddelka

Preko različnih dejavnosti, pogovora in zgleda si bomo prizadevali za izboljšanje odnosov med učenci znotraj oddelka. Dejavnosti bodo v povezavi s temo meseca, in sicer:

Mesec Tema meseca
November Prijaznost
December Solidarnost
Januar Odgovornost
Februar Prijateljstvo, tovarištvo
Marec Sodelovanje
April Spoštovanje
Maj Sprejemanje drugačnosti, strpnost
Junij Veselje

Večina dejavnosti bo izvedena v okviru razrednih ur, nekatere pa tudi v okviru drugih ur pouka. 

Ob koncu šolskega leta bo narejena evalvacija v smislu, kako uspešni smo bili pri dosegi cilja. Napredek se bo ugotavljalo preko ankete, ki jo bodo učenci anonimno reševali dvakrat: prvič v začetku decembra in drugič konec junija. Z anketo bomo zasledovali naslednje:

  • v kolikšni meri so razredne ure namenjene grajenju dobrih medsebojnih odnosov; 
  • prisotnost medvrstniškega nasilja; 
  • počutje učencev znotraj oddelka; 
  • ali ima vsak od učencev v oddelku vsaj kakšnega prijatelja; 
  • spoštljivost med učenci. 

Kljub zastavljenemu načrtu se zavedamo, da vrednote, ki jih želimo razvijati,  dandanes niso samoumevne. Starše vabimo k skupnemu izzivu: naj bodo vrednote nekaj, kar si želimo, nam je dragoceno in se za to zavzemamo. 

 

(Skupno 354 obiskov, današnjih obiskov 1)