Šolski zvonec

Pouk poteka v eni izmeni.

Pričetek pouka je ob 8.20, možne so posamezne predure (ob 7.30 ali 7.45).

Šola je odprta za učence ob 8.00.

Razredne ure za 2. in 3. triado so vsak ponedeljek ob 7.45.

V času izvedbe pouka po modelu B je urnik zvonjenja prilagojen razmeram:

jutranje varstvo* 6.15−8.15
predura 7.30−8.15
1. ura 8.20−9.05
2. ura 9.10−9.55
odmor za malico 9.55−10.15
3. ura 10.15−11.00
4. ura 11.05−11.50
5. ura 11.55−12.40
odmor 12.40−12.55
6. ura 13.00−13.45
7. ura 13.50−14.35

* V jutranje varstvo se vključijo vpisani učenci 1. do 4. razreda.