Bralne značke in domače branje

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA

Bralna značka je gibanje, ki otroke in mladostnike spodbuja k branju. Trudimo se, da bi mladim olajšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se spoprijateljili z njo. Spodbujamo jih k rednemu branju, predvsem pa želimo, da bi se ob knjigi imeli lepo. Najmlajšim bodo brali starši in tako stkali dragoceno vez s knjigo, ki jih bo spremljala vse življenje. Za bralno značko prostovoljno berejo učenci od 1. do 9. razreda osnovne šole. Začne se 17. septembra in zaključi 2. aprila. Učenci o prebranem poročajo svojim mentoricam, razredničarkam (1.–5. razred) oziroma učiteljicam slovenščine (6–9. razred), kakor se z njimi dogovorijo pri pouku. Učenci, ki so uspešno sodelovali pri bralni znački, se udeležijo kulturne prireditve in prejmejo priznanje. Učenci, ki so brali vseh devet let šolanja, so »Zlati bralci« in prejmejo še posebno spominsko priznanje.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA – EPI READING BADGE

Naši učenci se lahko udeležijo tekmovanja za angleško bralno značko, ki jo vsebinsko in organizacijsko zasnuje Državna založba Slovenije – Šolski epicenter. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci od 3. do 9. razreda, ki se jeseni prijavijo pri svojih učiteljicah angleščine, ko založba objavi seznam angleških knjižic za posamezne razrede, ki jih je potrebno prebrati. Knjižice si učenci lahko kupijo ali pa sposodijo v knjižnicah. Tudi naša šolska knjižnica ima navadno po štiri izvode teh knjižic, en izvod je le čitalniški. Jeseni in pozimi je čas za branje, izpisovanje, pripravo slovarčkov, povzetkov in miselnih vzorcev. Učenci v 4. in 5. razredu berejo tudi v okviru rednih ur pouka angleščine, od 6. do 9. razreda pa to opravijo individualno ali včasih tudi pri dodatnem pouku. Spomladi pa je čas preizkusa. Učenci ob zaključku tekmovanja, ki je navadno meseca marca, izkažejo svoje poznavanje vsebine angleških knjižic z reševanjem pisnih nalog objektivnega tipa. Tekmovanje poteka za vsako stopnjo na vseh slovenskih šolah enako in hkrati. Za sodelovanje na tekmovanju za angleško bralno značko prejmejo najbolj uspešni bralci zlata priznanja, ostali srebrna, manj uspešni pa priznanja za sodelovanje. Cilji tekmovanja za angleško bralno značko so med drugim zbuditi v učencih voljo do branja tudi v tujem jeziku in dokazati, da tudi na tak način zmorejo in znajo usvajati jezikovno znanje, srečajo pa se tudi s kulturo in izročilom angleško govorečega sveta.

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Tekmovanje za nemško bralno značko je namenjeno učencem 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina. Učenci preberejo knjige in rešujejo testne naloge. Ob koncu si lahko prislužijo zlata in srebrna priznanja ter priznanje za sodelovanje.

RUSKA BRALNA ZNAČKA

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet ruščina 1, 2 in 3, lahko svoje znanje ruščine nadgradijo tako, da opravijo rusko bralno značko. Preberejo krajšo zgodbo, ki je predpisana, ter rešijo test. Za uspešno opravljeno bralno značko prejmejo priznanje, šolska knjižnica pa je bogatejša za rusko leposlovje, ki ga prispeva Sklad za pospeševanje učenja ruskega jezika na srednjih in osnovnih šolah v Republiki Sloveniji.

ZAMEJSKA BRALNA ZNAČKA
Mentorica: Bojana Mlinar Podobnik

Zamejska bralna značka je gibanje, ki poteka v Ljubljani pod okriljem Zveze prijateljev mladine in osvešča učence o problematiki Slovencev, živečih izven meja Slovenije, o njihovi zgodovini ter tudi o sodobnih problemih za mejo in v izseljenstvu ter zdomstvu živečih rojakov. V začetku šolskega leta se k branju za Zamejsko bralno značko priključijo učenci 9. razredov, ki se s to problematiko srečajo tudi pri pouku slovenščine. Od mentorice na skupnem sestanku dobijo seznam literature z zgodovinsko in narodnostno tematiko, s katerega preberejo dve knjigi. Seznam je vedno objavljen na spletni strani šolske knjižnice in izobešen v učilnicah za slovenščino. Brali bodo individualno, o prebranem pa mentorici poročali v pogovoru po poprejšnjem dogovoru. Vsak učenec pripravi kratko predstavitev prebranih knjig s pomočjo bralnega lista, ki ga prej dobi pri mentorici. Ob koncu, ko učenci opravijo vse naloge, prejmejo priznanje in se priključijo izletu za bralne značkarje ali obiščejo kulturno prireditev.

DOMAČE BRANJE

Učenci od 3. do 9. razreda berejo izbrane knjige po določenem razporedu. Navodila dobijo pri učiteljicah – seznam knjig je objavljen na spletni strani in v knjižnici.

(Skupno 1.293 obiskov, današnjih obiskov 1)