Popoldanske govorilne ure in roditeljski sestanki v šolskem letu 2021/2022

Popoldanske govorilne ure bodo potekale vsak prvi četrtek v mesecu, za razredno stopnjo ob 16.30 in za predmetno stopnjo ob 17.30. Praviloma bodo potekale preko Zooma, v primeru izrednih situacij pa v šoli. Starši se na govorilne ure pri izbranem učitelju naročijo preko elektronske pošte (vsaj en dan pred govorilnimi urami).

  • september
  • 7. 10. 2021
  • 4. 11. 2021
  • 2. 12. 2021
  • 6. 1. 2022
  • 3. 2.2022
  • 3. 3.2022
  • 7. 4. 2022
  • 5. 5. 2022
  • 2. 6. 2022