UKREPI 15. 11. 2021

 1. Nošenje zaščitnih mask

 

 • Zaščitne maske so obvezne za vse učence od 1. do 9. razreda. Učenci jih morajo nositi ves čas, razen pri pouku športa in v času obrokov (zajtrka, malice, kosila). Izjema so učenci, ki še niso dopolnili 6 let, ter učenci, ki z zdravniškim potrdilom oz. zdravniškim mnenjem izkažejo, da so maske zanje iz zdravstvenih razlogov neustrezne.

 

 • Blagnate maske niso zadostne, potrebne so kirurške maske ali maske tipa FFP2.

 

 • Zavedamo se, da nakup mask predstavlja dodatni strošek, ki ga ne more kriti šola, kot ste predlagali nekateri starši. Šola prejme denar za nakup zaščitnih mask za vse zaposlene. Razdeli jih tudi učencem, ki jih pozabijo, jih v šolo prenesejo premajhno količino oz. jim maske padejo na tla in podobno. Starši, ki imajo finančne težave in bi pri nabavi mask potrebovali finančno pomoč, se lahko obrnejo na Šolski sklad. V prejšnjem šolskem letu smo bili deležni donacije večje količine zaščitnih mask, ki smo jih razdelili učencem. V primeru stisk se vedno iščejo in tudi najdejo rešitve.

 

 

 1. Razkuževanje rok

Ob vstopu v šolo si morajo učenci in odrasli razkužiti roke. Dežurni delavci učence usmerijo k razkuževanju. Učenci, ki so alergični oz. jim razkuževanje povzroča težave, slednje mirno povedo dežurni osebi, ki jih v takem primeru ne bo silila v razkuževanje, pač pa jih bo usmerila, naj si v učilnici temeljito umijejo roke.

 

 1. Samotestiranje

 

 • Samotestiranje bo od 17. 11. 2021 obvezno za vse učence z izjemo tistih, ki izpolnjujejo pogoj:

            prebolevnosti,

           cepljenja,

           testiranja s testom PCR ali testom HAG

 

in imajo veljavno potrdilo, ki ga bodo pokazali razredniku.

 

Razrednik si bo v evidenci zanje označil, da se jim ni potrebno samotestirati (vzroka ne bo beležil). Potrdilo o cepljenju zadošča pokazati le enkrat, prav tako potrdilo o prebolevnosti (razrednik si bo zabeležil datum veljavnosti), potrdilo o testiranju s testom PCR ali testom HAG pa pred vsakim samotestiranjem.

 

 

 • Samotestiranje se mora izvajati v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko. Na OŠ Prule ga bomo izvajali ob ponedeljkih v času razredne ure (4. do 9. razred) oz. 1. ure (1. do 3. razred) ter ob sredah in petkih v času 1. šolske ure.

 

 • Učenci bodo na dneve testiranja s seboj – od doma – prinesli HAG test.

 

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.

 

 

 • Nadzorovali ga bodo razredniki (ob ponedeljkih) oz. učitelji, ki sicer vodijo pouk 1. šolsko uro. Nadzorni učitelji bodo učence usmerjali z navodili ter preverili rezultate testiranja.

 

 • V primeru pozitivnega rezultata bo učenec napoten v izolirno sobo, kjer bo pod nadzorom delavca šole. Starši bodo obveščeni o pozitivnem izidu ter pozvani, naj pridejo po otroka, ki mora biti v takem primeru v izolaciji do opravljenega testa PCR in če je slednji pozitiven, tudi nadalje.

 

 • V primeru neveljavnega testa se bo testiranje ponovilo. V tem primeru bo učencu test priskrbela šola.

 

 • V primeru odsotnosti učenca v času samotestiranja bo moral test opraviti naknadno (ob ponedeljkih, sredah in petkih takoj ob prihodu v šolo, in sicer v tajništvu šole pod nadzorom tajnice; ob torkih in četrtkih pa 10 minut pred pričetkom pouka v jedilnici pod nadzorom dežurnega delavca).

 

 • Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih.

 

 • Nekateri starši ste izrazili bojazen, da bo zaradi samotestiranja odpadal pouk. Iste zadržke imamo tudi strokovni delavci šole. Možnost, da bi samotestiranje izvedli pred pričetkom pouka, na ravni cele šole ni mogoča zaradi učencev vozačev in številnih dejavnosti v času predur (dodatni, dopolnilni pouk, izbirni predmeti ipd.), v katere niso vključeni vsi učenci. Kljub odpadanju pouka menimo, da bo učinek pouka vseeno bistveno večji, kot če bi ga izvajali na daljavo.

 

Samotestiranje je – glede na prejeta sporočila – največja skrb staršev glede novih ukrepov. Edina izkušnja, ki jo imamo doslej z množičnim samotestiranjem, je samotestiranje nastopajočih ob prireditvi za 110–letnico šole. Tedaj je potekalo tekoče in brez kakršnihkoli težav. Predlagamo, da starši v domačem okolju skupaj z otrokom poskusno izvedete samotestiranje, da bo slednje otroku bolj domače in v izogib skrbem. Nazoren prikaz postopa je razviden na spletni strani NIJZ.

 

 1. Morebitno nestrinjanje staršev z ukrepi

Učenci, katerih starši ne soglašate s samotestiranjem svojega otroka v šoli oz. ne želite, da bi otrok upošteval druge predpisane ukrepe, se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.

Izobraževanje na daljavo bo potekalo preko spletnih učilnic, v katere bodo učitelji vstavili učno gradivo. Izvedba video konferenc praviloma ne bo mogoča, saj bodo učitelji vodili pouk v razredu. Ocenjevanja znanja na daljavo ne bomo izvajali.

(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)