SREČANJE MESTNEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA V MESTNI HIŠI V LJUBLJANI

 

Po uspešni predstavitvi naše šolske akcije »GIBALNI ODMORI« na Območnem otroškem parlamentu je sledilo srečanje predstavnikov vseh izbranih šol z ljubljanskega območja na MOP (Mestni otroški parlament). Našo šolo je tokrat zastopal učenec Klemen Kavčič (6. b).

Vse prisotne je pozdravil in nagovoril g. Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, ki je poudaril pomembnost otroškega parlamenta. Dejal je, da bo MOL v prihodnje poskrbel za prizidke in igrišča na več ljubljanskih osnovnih šolah.

Sledile so predstavitve akcij po območjih, ki pa so potekale po vnaprej dogovorjenem urniku:

 Center: 

 1. GLAVNI ODMORI MALO DRUGAČE ali “RECI GIBANJU DA IN POSEDANJU NE” (OŠ Prule)
 2. PRESPIMO V ŠOLI (OŠ Prežihovega Voranca)
 3. VSI ZA VSE (CU Janeza Levca)

Bežigrad: 

 1. VEČ TEHNIČNIH, KULTURNIH, ŠPORTNIH DNI, DNEVI DEJAVNOSTI (OŠ Danile Kumar)
 2. ALI LAHKO POVEM, KAJ RAD JEM? (OŠ Mirana Jarca)
 3. SPROSTITVENE MINUTKE V ŠOLI (OŠ n. h. Maksa Pečarja)

 Šiška: 

 1. DEMOKRACIJA V ŠOLI (OŠ Miška Kranjca)
 2. NEREDIMO SVOJ PULOVER (OŠ Alojzija Šuštarja)
 3. OZAVEŠČENJE PRVOŠOLCEV O PROBLEMIH NASILJA … (OŠ Šmartno pod Šmarno goro)

Moste – Polje: 

 1. SKOZI MOJE OČI IN DOBRE MISLI (predstavljata OŠ Božidarja Jakca in OŠ Kašelj – akcija izbrana v podtemi Odnosi v šoli)
 2. V ČEVLJIH ZAPOSLENIH (OŠ Sostro)
 3. TUTORSTVO IN PRAKTIČNO DELO (OŠ Vide Pregarc in OŠ Nove Jarše – za podtemi Šola za življenje in Metode poučevanja)

 Vič – Rudnik: 

 1. OTROŠKA KONFERENCA (OŠ Bičevje)
 2. SOCIALNA IGRA V VSAK RAZRED (OŠ Livada)
 3. MENJAJ TELEFON ZA RUBIKOVO KOCKO (OŠ Oskarja Kovačiča)

Naš Klemen je »prebil led« in brez vsakih težav uspešno predstavil našo akcijo.

Srečanja mladih parlamentarcev so se udeležili tudi gostje, ki so komentirali nekatere izbrane akcije in odgovarjali na vprašanja prisotnih predstavnikov. Gostje so bili:

 •  g. Tone Dolčič, namestnik varuha ČP RS
 • ga. Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL
 • dr. Kristjan Musek Lešnik, psiholog z dvajsetletnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja ter vodenja
 • ga. Mojca Mihelič, ravnateljica OŠ Danile Kumar
 • g. Goran Popovič, ravnatelj OŠ Livada
 • ga. Sonja Čandek, soustanoviteljica Zavoda TiPovej! in asistentka na Pedagoški fakulteti (neprofitni management in socialne politike) in
 • ga. Brada Primožič Novak, predstavnica MOL, Odsek za projekte

Pred predstavitvami in priložnostjo za vprašanja, namenjena gostom, je prisotne pozdravil g. Tone Dolčič, namestnik varuha človekovih pravic. Ta jim je povedal, da je vsak njihov glas pomemben in da se ga sliši. Poudaril je, da so tovrstna srečanja zelo dobrodošla, saj so na ta način lahko tudi otroci soustvarjalci šolskega sistema.

Prisotni so imeli največ vprašanj za dr. Kristjana Muska Lešnika v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja. Izrazili so tudi, da jih skrbi stres v šoli in preobremenjenost. Glede te teme jim je odgovarjala ga. Sonja Čandek. Ga. Marija Fabčič je prisotnim povedala, da se lahko organizirajo različna predavanja za učence, ki potekajo izven šolske organizacije, saj tovrstnim dogodkom MOL namenja veliko finančnih sredstev. Na takšna predavanja se lahko šole prijavijo preko razpisa.

Sledilo je glasovanje za pet najboljših akcij izmed vseh predstavljenih. Verifikacijska komisija je po preštevanju glasovnic ugotovila, da so teme, ki bodo parlamentarce zastopale na regijskem otroškem parlamentu, naslednje: 

 •  V čevljih zaposlenih (OŠ Sostro)
 •  Demokracija v šoli (OŠ Miška Krajnca)
 •  Menjaj telefon za Rubikovo kocko (OŠ Oskarja Kovačiča)
 •  Sprostitvene minutke v šoli (OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja)
 •  Ali lahko povem, kaj rad jem? (OŠ Mirana Jarca)

 

 

Po glasovanju za najboljše akcije so prisotni glasovali še za 5 tem za 30. otroški parlament (za naslednje leto). Po preštevanju glasov je verifikacijska komisija navzoče seznanila s tem, da so teme za 30. otroški parlament, ki bodo predlagane na regijskem otroškem parlamentu, sledeče:

 • Mednarodne povezave med šolami.
 • Uporaba elektronskih naprav za učenje v šoli.
 • Poklici in hobiji.
 • Moč interneta na družbo.
 • Medgeneracijski odnosi.

 

Za konec srečanja so se vsem navzočim predstavili predstavniki, ki bodo ljubljansko območje zastopali na srečanju regijskega otroškega parlamenta (ROP) v sredo, 27. 3. 2019, v Domžalah. Z območja centrskih šol so to: Kanisaja Kovačič (predstavnica), Martin Konič (namestnik) in Klemen Kavčič (namestnik). 

 

 

 

 

(Skupno 132 obiskov, današnjih obiskov 1)