Ponudba izbirnih obveznih in neobveznih predmetov na OŠ Prule za šolsko leto 2019/2020