OCENJEVANJE ZNANJA NA DALJAVO

Skladno s Sklepom o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021 se vzgojno-izobraževalno delo izvaja le v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021 (izjema: devetošolci, za katere traja do 15. junija 2021).

Število ocen, ki jih morajo pridobiti učenci,  je po novem manjše.

Glede na navodila okrožnice MIZŠ z dne 26. 11. 2020 ocenjevanje znanja v obdobju šolanja na daljavo ni prioriteta. Zato so strokovni aktivi presodili, pri katerih predmetih je ocenjevanje znanja smiselno (torej ga je mogoče izpeljati dovolj objektivno, snov pa je oz. bo v času ocenjevanja dovolj utrjena in preverjena). Ta ocenjevanja bodo izvedena, ostala bodo prestavljena na obdobje, ko bodo učenci ponovno v šoli.

V spletni učilnici vsakega oddelka je na vrhu dodana rubrika OCENJEVANJE. S klikom na napis se odpre urnik skupinskih ocenjevanj znanja. S klikom na posamezni predmet se izpiše, katera učna tema bo ocenjena, (prilagojeni) kriteriji in druge posebnosti ocenjevanja.

Število ocenjevanj znanja je bistveno manjše,  kot je bilo načrtovano, kar bo pripomoglo k večji razbremenitvi učencev.

Obstoječa ocenjevanja znanja bodo praviloma spremljana preko video konference Zoom, tako da bo učitelj sproti zaznal morebitne težave in jih učencu – čim bo mogoče – pomagal odpraviti. Seje bodo predvidoma snemane in po izvedbi ocenjevanja znanja tudi izbrisane. Z video nadzorom bomo skušali doseči večjo objektivnost.

Za učence, ki imajo prilagoditve pri običajnem ocenjevanju znanja, bodo slednje upoštevane tudi pri ocenjevanju znanja na daljavo. Nekatere bodo glede na naravo izvedbe ocenjevanja nekoliko prilagojene. Prilagoditve so razvidne na tej povezavi.

Učitelji vseh predmetov bodo poseben poudarek namenili preverjanju in ocenjevanju znanja. 

 

 

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)