NEMŠČINA

Traja eno šolsko leto.

Nemščina kot drugi tuji jezik se izvaja dve uri na teden. Učenec mora izbrani predmet redno obiskovati do zaključka šolskega leta. V naslednjem šolskem letu se lahko odloči za nadaljevanje učenja.

Nemščina v učencih spodbuja medkulturno ozaveščenost, hkrati pa zavedanje o lastni domovini. Na začetni stopnji se učenci učijo celostno, po načelih zgodnjega učenja. Učenje jezika je tako prepleteno z igro in s konkretnimi situacijami oz. pripomočki. Vsebine so primerne njihovi starosti in se večkrat povežejo z vsebinami drugih predmetov, poudarek pa je na sporazumevalnih zmožnostih. Ob koncu učenci razumejo preprosta poimenovanja, opise, sporočila; tvorijo preprosta vprašanja in odgovore, se predstavijo, zapojejo pesem ali izštevanko. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)