NEMŠČINA 3. TRILETJE

Traja eno šolsko leto.

Nemščina kot drugi tuji jezik se izvaja dve uri na teden. Učenec mora izbrani predmet redno obiskovati do zaključka šolskega leta. V naslednjem šolskem letu se lahko odloči za nadaljevanje učenja.

Pouk temelji na razvijanju sporazumevalnih zmožnostih v vsakdanjih okoliščinah.

Ob koncu učenci:

– usvojijo osnovno besedišče za tvorjenje preprostih dialogov,

– razumejo kratka in preprosta navodila, opise,  predstavijo sebe in svojo družino ter prijatelje, se znajo opravičiti, zahvaliti, naštejejo in opišejo domače živali, stanovanjsko opremo,

– v vsakdanjih besedilih, kot so oglas, jedilnik, urnik, spored, poiščejo določene informacije ipd.

Učenje jezika poteka s pomočjo različnih aktivnosti, kot so didaktične igre, simulacije, igre vlog, projekti in delo s sodobnimi mediji. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)