NARAVOSLOVNI DAN PRAKTIČNIH VAJ O LASTNOSTIH SNOVI IN TOKOVIH

V tednu pred počitnicami so imeli učenci vseh paralelk 6. razreda naravoslovni dan na temo Lastnosti snovi in tokovi.  

Učenci so v skupinah znotraj razreda izvajali zanimive in preproste praktične vaje ob prisotnosti učiteljic naravoslovja Maje Vučko, Irene Goričanec in Valerije Janež.  

S poskusi so preverjali fizikalne lastnosti snovi – električno prevodnost, magnetnost, gostoto in topnost snovi. Preverjali so tudi, kaj poganja tokove (električnega, toplotnega in vodnega).   

Učenke 6. a so sestavile električni krog. Ugotovile so, da žarnica zasveti, ko je električni krog sklenjen 

Na slikah so učenci 6. b in 6. c, ko so med obema vodnikoma postavili različne predmete iz lesa, bakra, železa in plastike in preverili, ali prevajajo električni tok ali ne. Ko je žarnica zasvetila, so vedeli, da je snov električni prevodnik.

 

Učenci 6. c so z zanimanjem opazovali, kdaj je žarnica zasvetila in kdaj ne. Pri tem so bili pazljivi, da je bil električni krog ves čas sklenjen.

Na slikah vidite, kako so si po opravljenih poskusih učenci 6. c in 6. b, vsaki v svojem mehurčku, med seboj izmenjali informacije in izpolnjevali delovne liste.

Na sliki so učenci 6. a in 6. c, ko so s pomočjo magneta ugotavljali, kateri predmeti, ki so sestavljeni iz različnih snovi, kot so baker, aluminij, železo, les, plastika, magnet privlačijo in kateri ne.

Nekateri poskusi so bili izvedeni demonstracijsko. Izvedle so jih učiteljice.

Pri tem poskusu se je preverjalo gostoto treh različnih snovi, in sicer olja, vode in meda.  

Preden je učiteljica izvedla poskus, je postavila učencem vprašanje, kaj menijo, katera od imenovanih snovi bo v vodi potonila in katera bo plavala na vodi.  

Učenci so ugotovili, da je med najgostejši, zato je potonil. Olje je plavalo. Med plast medu in olja je po gostoti sodila voda, ki se je rahlo obarvala oranžno, saj se med topi v vodi, v olju pa ne.  

Na sliki so učenci 6. c pri opazovanju taljenja ledenih kock na ploščah iz različnega materiala (kovina, les, plastika in stiropor) Ugotavljali so, ali so kocke ledu med taljenjem na ploščah oddajale ali sprejemale toploto. 

Učenci so ob opazovanju demonstracijskega poskusa ugotovili, da pretakanje tekočin iz plastenke v plastenko ni tako enostavno. Če pa se ga lotimo

pravilno, je uspeh zagotovljen.

Učenci so po izvajanju poskusov ugotovili, da tokovi ne tečejo sami od sebe, ampak jih mora nekaj poganjati – bodisi razlika v temperaturi, razlika v električni napetosti, višinska razlika, razlika v tlakih in še kaj.

Učenci so izvedli še nekatere poskuse z vodo. Ugotovili so, da je večina snovi (sladkor, sol, malinovec, črnilo …) topnih v vodi, redke snovi (jod, olje) pa niso.

Pod pipo so postavili merilni valj in pustili, da je voda kapljala iz pipe. S štoparico so merili čas in ugotavljali, koliko vode se nakaplja v 2 minutah. Nakar so izračunali, koliko dragocene vode bi s kapljanjem izgubili v eni uri, v enem tednu, v enem mesecu, v enem letu …

Po izračunu so bili presenečeni, kako velike vrednosti so dobili.

Čeprav je bilo delo na naravoslovnem dnevu intenzivno, je bilo opaziti, da so bile praktične vaje učencem zanimive, saj so jih radi izvajali. Svoje teoretično znanje so s tem dodobra utrdili.

 

(Skupno 232 obiskov, današnjih obiskov 1)