KATERE IZBIRNE PREDMETE BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

7. razred

Filmska vzgoja: Kaj je film

Izbrani šport nogomet

Likovno snovanje I

Nemščina 1

Obdelava gradiv les

Ruščina 1

Sodobna priprava hrane

Šahovske osnove

Šolsko novinarstvo

Šport za sprostitev

Urejanje besedil

 

8. razred

Filmska vzgoja: filmski žanri

Gledališki klub

Likovno snovanje II

Multimedija

Nemščina 2

Ruščina 2

Sodobna priprava hrane

Šahovske kombinacije

Šahovske osnove

Šolsko novinarstvo

Šport za zdravje

Urejanje besedil

 

9. razred

Filmska vzgoja: film in družba

Likovno snovanje III

Multimedija

Nemščina 3

Poskusi v kemiji

Računalniška omrežja

Ruščina 3

Sodobna priprava hrane

Šahovske kombinacije

Šahovske osnove

Šport za zdravje

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Nemščina (4., 5., 6. razred – 1 skupina)

Računalništvo (4., 5., 6. razred – 3 skupine)

Šport (4., 5. razred – 2 skupini)

Tehnika (4., 5. razred – 2 skupini)

Umetnost (4., 5., 6. razred – 1 skupina)

 

Izbor obveznih in neobveznih izbirnih predmetov je pripravljen skladno s Pravilnikom o standardih in normativih za izvajanje programa osnovne šole. Med ponujenimi izbirnimi predmeti so izbrani tisti, za obiskovanje katerih se je odločilo največje število učencev. 

(Skupno 148 obiskov, današnjih obiskov 1)