KAKO SO UČENCI NAŠE ŠOLE OBELEŽILI BOŽIČ LETA 1915

Božično voščilo vojaku soške fronte 

(Iz 110-letne zgodovine naše šole) 

110-letna zgodovina Osnovne šole Prule sovpada z zgodovinskim obdobjem moderna doba, ki ga učenci po učnem načrtu za zgodovino spoznavajo pri pouku v devetem razredu. Da bi devetošolci čim bolje razumeli čas prve svetovne vojne in se vanj poskusili tudi vživeti, so v novembru v okviru obravnave prve svetovne vojne prebirali zapise iz bogatega šolskega arhivskega gradiva. Posebno pozornost so namenili odlomkom šolske kronike in zapisnikom učiteljskih konferenc, ki govorijo o dobrodelnosti. Četrta mestna deška ljudska šola, kot se je v tistem času imenovala naša šola (obiskovalo jo je 216 dečkov), je namreč med prvo svetovno vojno izvedla številne dobrodelne akcije. Učenci so v podporo avstro-ogrski državi in njeni vojski zbirali drage kovine, kot sta zlato in srebro, denarne prispevke ter vojna posojila. Poleti in jeseni so nabirali ter sušili robidovo in jagodovo listje za čaj namenjen vojakom na soški fronti.  

Samostojno raziskovanje izbranih odlomkov iz arhivskega gradiva je sledila zaključna naloga, ki je od devetošolcev zahtevala vživljanje v vlogo učenca Četrte mestne deške šole in vojaka s soške fronte. Učenci so po navodilih, ki so se ohranili v arhivskem gradivu za šolsko leto 1915/16, pripravili božično darilo in voščilo vojaku ter izdelali vojno dopisnico ali razglednico, v kateri se je vojak zahvali svojemu darovalcu. Devetošolci so se uspešno vživeli v izbrane vloge in nastali so zanimivi izdelki, ki po vsebini in slogu ustrezajo obravnavanemu zgodovinskemu času.  

Odlomek iz šolske kronike za leto 1915/16, ki so ga devetošolci uporabili kot izhodiščni zgodovinski vir za pripravo izdelkov, govori o dobrodelni akciji »Božič na bojnem polju«: 

 »Božič na bojnem polju. Vojnooskrbovalni urad pri c. i. k. vojnem ministrstvu je sklenil prirediti po vsej Avstriji zbirke za božično darila vojakom na bojnem polju, pri kateri naj bi bila udeležena tudi šolska mladina. Zato je c. k. deželni šolski svet […] izdal poziv na vse šolske zavode na Kranjskem: Vsakemu šolskemu otroku naj se nudi prilika, da pokaže svoje resnično patriotično mišljenje, hvaležnost in občudovanje naših vojakov na bojnem polju s tem, da jim za božič nakloni malo ljubezensko darilo kot pozdrav iz domovine. Darila naj se spravijo v male zavojčke ter naj obsegajo stvari, ki otroka ne stanejo mnogo, a so vendar vsakemu vojaku potrebne: robec, žveplenke, šivanke, niti, gumbi, razglednice s pozdravi in voščili učencev in vojne dopisnice z naslovom šole, razreda in darovalca. Ti zavojčki naj se povežejo s čednimi trakovi in okrasijo z jelovo ali smrekovo vejico. Učenci tukajšne ljudske in pomožne šole so darovali 185 takih zavojčkov, ki so se dne 27. novembra izročila vojnooskrbovalnemu uradu v Ljubljani. Kot odgovor na ta darila, so dobivali posamezni učenci od obdarovanih vojakov nase naslovljene dopisnice z iskrenimi zahvalami in pozdravi.« 

Izdelki učencev

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)