Informacije za starše učencev 1. do 3. razreda

 1. Prihod v šolo

Učencem se priporoča prihod v šolo peš, s kolesom ali individualnim prevozom staršev brez združevanja učencev. Šolski avtobus bo vozil po naslednjem voznem redu: odhod izpred Plečnikove cerkve je ob 7.30, odhod izpred OŠ Prule ob 15.15.

Obvezna bo uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok.

V šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni naj ostanejo doma.

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodnem dogovoru.

Vsi učenci in zaposleni vstopajo ob uporabi zaščitne maske.

Učenci naj v šolo prinesejo ustrezno število zaščitnih mask, ki naj bodo podpisane ali kako drugače prepoznavne.

Starši mlajše učence po potrebi pospremijo do šole, od vhoda do učilnice naj gredo sami.

Učenci bodo cel dan v isti – matični – učilnici, tudi v času jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.

Učenci vstopajo v šolo skozi naslednje vhode:

 • učenci 1. razreda skozi vhod pri Galeriji.
 • učenci 2. in 3. razreda  skozi glavni vhod.

Učenci v šolo vstopajo posamično, tako da je zagotovljena ustrezna varnostna razdalja. K temu jih bodo usmerjali tako delavci šole kot označbe.

Učenci se ob prihodu v šolo preobujejo in pustijo čevlje v garderobi. Bundo in druga oblačila odnesejo s seboj v učilnico, saj je zaradi pogostega zračenja pričakovati, da jih bo v običajnih oblačilih zeblo.

 

 1. Odhod domov

A Odhod domov takoj po končanem pouku oz. takoj po kosilu

Učenci, ki bodo odšli domov takoj po pouku oz. takoj po kosilu in ki ne bodo vključeni v podaljšano bivanje, bodo v spremstvu učitelja odšli do  izhoda, ki je za učence:

 • 1. razreda pri Galeriji.
 • učenci 2. in 3. razreda glavni vhod.

B Odhod iz podaljšanega bivanja

Učenci, ki bodo vključeni v podaljšano bivanje, bodo šolo zapustili ob uri odhoda, ki so jo starši sporočili  v anketi.

Starši učencev:

 • 1. razreda otroka prevzamejo pri Galeriji. Dežurnemu delavcu šole sporočijo,  po katerega otroka so prišli.
 • 2. in 3. razreda otroka prevzamejo pri glavnem vhodu.  Učitelju podaljšanega bivanja preko videofona sporočijo, po koga so prišli.
 1. Pouk

Pri izvedbi pouka bomo kolikor je mogoče upoštevali priporočila NIJZ, iskreno pa povemo, da vseh priporočil ne bo mogoče upoštevati. Zaradi prostorskih omejitev med otroki v nobeni učilnici ne bo zagotovljena razdalja 2 metrov.

Učitelji bodo učence opozarjali na redno umivanje rok in razkuževanje. Zaščitnih mask učencem v času pouka ne bo potrebno nositi; seveda pa jih bodo na lastno željo oz. po dogovoru s starši lahko nosili. Nošenje mask je obvezno v skupnih prostorih: na hodnikih, v garderobah, v sanitarijah, knjižnici, v jedilnici pri prevzemu in vračanju hrane in posode. Zaščitne maske morajo učenci nositi tudi tedaj, ko so hkrati v prostoru učenci različnih oddelkov.

 

 1. Prehrana

Zaradi odsotnosti osebja v kuhinji zajtrka začasno ne bomo zagotavljali. Vsi ostali obroki ostajajo nespremenjeni.

Učenci bodo kosili ob naslednjih terminih:

Razred, oddelek Čas kosila Opombe
1. a 12.15 – 12.35
1. b 12.20 – 12.40
1. c 12.25 – 12.45
2. a 12.00 – 12.15 5. šolsko uro potegnejo v čas odmora, torej do 13.00
2. b 12.05 – 12.20 5. šolsko uro potegnejo v čas odmora, torej do 13.00
3. a 14.10 – 14.25
3. b 14.15 – 14.30
3. c 14.20 – 14.35

 

 1. Drugo

Med odmori bodo učenci ostajali v učilnicah. V toaletne prostore bodo odhajali posamezno, tudi v času pouka. Vsaki skupini so dodeljeni sanitarni prostori, ostalih ne bodo smeli uporabljati. 

Vse ostale informacije bodo učenci prejeli v šoli.

Za učence, ki se iz različnih opravičenih vzrokov ne bodo vrnili v šolo, bo pouk še naprej potekal na daljavo. Dotični učenci in njihovi starši bodo o poteku obveščeni individualno s strani razredničarke.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v šolo.

Starše prosimo za sodelovanje in vzgajanje z zgledom, predvsem pri prihodu v šolo in odhodu.  Zaščitna maska ni kaprica šole, pač pa sredstvo, ki zmanjšuje tveganje za okužbo. Učence, ki se pred šolo zadržujejo v neposredni bližini drug drugega, pri čemer posnemajo svoje starše, težko prepričamo o smiselnosti razločevanja tik pred vstopom v šolo.

Kljub temu, da razmere niso najbolj prijetne in spodbudne, verjamemo, da jih bomo vsi skupaj vzeli kot izziv, s katerim bomo pridobili nove izkušnje in razvili določene vrednote. Potrudili se bomo, da bo življenje v šoli kljub omejitvam čim bolj prijetno.

 

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)