AKCIJA “UČITELJ ZA ENO URO”

Na pobudo šolske skupnosti so se ob koncu šolskega leta učenci imeli možnost preizkusiti v vlogi učitelja. Zanimanje za izvedbo učne ure je bilo prisotno tako med mlajšimi kot tudi med starejšimi učenci. Učenci, ki so izrazili željo po poučevanju, so se z učiteljem predmeta dogovorili za datum izvedbe učne ure in učno temo, ki bi jo predstavili sošolcem. Samostojno so pripravili učno gradivo, stopili pred sošolce in začeli s poučevanjem.

Nekaj utrinkov lahko vidite na spodnjih fotografijah.

Učenka Zofia, 3. b, je izvedla učno uro angleščine s pomočjo powerpoint predstavitve, ki jo je izdelala sama. Sošolcem je pripravila tudi učni list za utrjevanje snovi. Ura je bila živahna, dinamična in zanimiva. Učenci so se strinjali, da je Zofia svoje delo odlično opravila.

 

Uro likovne umetnosti sta v 3. b izvedli učenki Katarina in Melian. Izbrali sta kiparjenje iz naravnih materialov in izvedli dve učni uri. V prvi uri sta učencem razložili navodila za delo in jim ponudili samostojno delo ali delo v paru. Na risalni list so morali narisati poljubno resnično ali domišljijsko žival ter se dogovoriti, kako bodo kasneje žival predstavili še z naravnimi materiali. Nastale so zanimive živalske kreacije, Katarina in Melian pa sta sošolcem vmes  svetovali, kako naj izboljšajo svoje delo. Druga ura je potekala na šolskem igrišču, kjer so učenci nabrali veje, liste, storže, kamne in druge naravne materiale. Iz njih so poustvarili prej narisane živali. Čeprav je bilo zunaj zelo vroče, so učenci svoje delo odlično opravili in si na koncu zasluženo privoščili še nekaj proste igre.

Tudi petošolci so se za prelevili v učitelje in suvereno razložili učno snov različnih predmetov svojim sošolcem, posredovali videoposnetek, izdelali lično powerpoint predstavitev in jo podkrepili z učnim listom.

»Učitelja« Max in Enej, 5. c, sta pri uri angleščine z igro Hangman preverila poznavanje sadja in zelenjave pri učencih. Kot stroga učitelja sta učencem vzela zvezke, da si z njimi ne bi pomagali med igro.

Učno uro angleščine sta izvedli sta izvedli tudi “učiteljici” Nejla in Ema, 5. c, ki sta za učence pripravili vprašanja, s pomočjo katerih so ponovili snov o živalih in njihovih delih telesa. Še prej pa sta kot pravi učiteljici preverili domačo nalogo.

Klara in Max, 5. c, sta pri uri glasbene umetnosti podala učno razlago o glasbenih lestvicah z višaji in nižaji.

 

Jakob, 5. c, se je preizkusil v vlogi učitelja matematike.

 

 

Učenka Nina Ana, 5. b, je izvedla učno uro pri predmetu naravoslovje in tehnika. Pripravila je powerpoint, videoposnetek in slikovno gradivo. Učenci so preverili delovanje preprostega cevja s poskusom s plastenkami in slamico. Zadovoljni so bili ob uspešno opravljenem poskusu. Nato so v zvezek pisno odgovorili na vprašanja ter reševali učni list z nalogami.

 

Učenka Vita, 5. b, je izvedla dve uri književnosti pri slovenščini. Zanimivo in doživeto je orisala zgodbo iz knjige, ki jo je prebrala, razložila nekaj književnih pojmov, naredila zapis na tablo, ki so ga sošolci prepisali v zvezek, razdelila učne liste, glasno prebrala zgodbo enega poglavja in vodila pogovor o književnih osebah, dogajanju itd. Učenci so aktivno sodelovali, Vita pa je vlogo učiteljice odlično izpeljala in obvladala celoten razred.

 

“Učitelj” Gašper, 6. c, je sošolce pri uri zgodovine popeljal v srednji vek. Pripravil je odlično powerpoint predstavitev. Učenci so veliko izvedeli o razburljivem svetu vitezov in gradov.

 

Učiteljice so delo “učencev učiteljev” opisale kot odgovorno, poučno, a tudi zabavno in radoživo, učenci pa so si zaželeli še več podobnih učnih izkušenj tudi v prihodnje.

(Skupno 282 obiskov, današnjih obiskov 1)