Koledar tekmovanj 2021/2022

Vrsta tekmovanja

Datum

šolsko

območno

državno

Angleščina – 6. razred

Angleščina – 7. razred

Angleščina – 8. razred

16. 2.

/

12. 4.

Angleščina – 9. razred

11. 11.

/

16. 3.

EPI  Reading Badge

28. 2. – 4. 3.

/ /
Kresnička

14. 4.

/

/

Logična pošast

6. 5.

/

21. 5.

Logika

23. 9.

16. 10.

6. 11.

Mednarodni matematični kenguru

17. 3.

6. 4.

23. 4.

Mehurčki

29. 3.

/

/

Nemška bralna značka

15. 10.

/

20. 11.

Računalniško tekmovanje Bober 8. 11. do 12. 11., 11. 11. do 19. 11. / 22. 1.
Razvedrilna matematika 1. 12. / 5. 2.
Tekmovanje v konstruktorstvu / 1. 4. 14. 5.
Tekmovanje v znanju geografije 16. 11. / 2. 4.
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 15. 10. / 20. 11.
Tekmovanje v znanju zgodovine 7. 12. / 10. 3.
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 9. 11. 9. 12. 12. 2.
Tekmovanje za Preglovo priznanje

17. 1.

26. 3.

7. 5.

Tekmovanje za Proteusovo priznanje

20. 10.

/

3. 12.

Tekmovanje za Stefanovo priznanje

 

2. 2.

14. 4.

21. 5.

Vesela šola 9. 3. / 13. 4.

Opomba: Zaradi epidemije je koledar tekmovanj na ravni države spremenjen.