INFORMACIJE V ZVEZI S POUKOM OD VKLJUČNO 1. 6. DALJE

Spoštovani starši in učenci!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) št. 6030-1/2020/43 z dne 28. 5. 2020 in na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje  z dne 28. 5. 2020 se s

  • 1. 6. 2020 prične pouk v šoli tudi za učence 4. in 5. razreda.
  • 3. 6. 2020 prične pouk v šoli tudi za učence 6., 7. in 8. razreda.

Ukrepi za preprečevanje epidemije še vedno veljajo. NIJZ obvešča, da je ob ponovnem izvajanju pouka tveganje za prenos okužbe z virusom večje. Izvajanje VIZ dela bo ostalo nekoliko prilagojeno.

Da bi prehod v zadnje obdobje šolskega leta in osnovnošolskega izobraževanja tekel čim bolj mirno, sporočamo nekaj ključnih informacij in napotil.

Učenci vseh razredov naj na dan prihoda v šolo OBVEZNO s seboj prinesejo podpisano izjavo, s katero starši zagotavljate, da zadnjih 14 dni niso bili bolni niti v stiku z obolelimi.

Otrok jo izroči svoji učiteljici.

V šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni naj ostanejo doma.

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se starši o vrnitvi otroka posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom.

Prihod v šolo

Učencem se priporoča prihod v šolo peš, s kolesom ali z individualnim prevozom staršev brez združevanja učencev.

Šolski avtobus vozi po običajnem voznem redu.

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodnem dogovoru in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžni priskrbeti sami.

Učenci v šolo vstopajo posamično, tako da je zagotovljena ustrezna varnostna razdalja.

Učenci so pri pouku obuti v čevlje, v primeru dežja se v učilnici lahko preobujejo v šolske copate.  Uporaba garderobnih omaric ni mogoča.

Staršem vstop v šolo ni omogočen.

 

1. do 5. razred

Starši mlajše učence po potrebi pospremijo do šole, od vhoda do učilnice gredo sami.

V šolo učenci vstopajo posamično, tako da je zagotovljena ustrezna varnostna razdalja. Pri tem jih usmerja dežurni delavec.

Učencem 1. do 5. razreda v šoli ni potrebno nositi zaščitnih mask.

Učenci, ki so bili  pred zaprtjem šole vključeni v jutranje varstvo, se pridružijo svoji običajni skupini jutranjega varstva (torej tisti pred zaprtjem šole) ob običajni uri prihoda. Jutranje varstvo poteka v istih učilnicah kot pred zaprtjem šole.

6. razred

Učence pred šolo ob 8.20 pričakajo učitelji, ki jih poučujejo 1. šolsko uro. Učenci v šolo vstopajo posamično, z upoštevanjem varnostne razdalje (1,5 m do 2 m) ter z zaščitnimi maskami ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (npr. ruta, šal …). Zaščito (maske ali drugo) priskrbijo sami.

 

7. do 9. razred

Učenci pridejo v šolo ob 10.15. Učitelji, ki jih poučujejo 3. šolsko uro,  jih pričakajo pred šolo in jih pospremijo v učilnice.

Učenci v šolo vstopajo posamično, z upoštevanjem varnostne razdalje (1,5 m do 2 m) ter z zaščitnimi maskami ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (npr. ruta, šal …). Zaščito (maske ali drugo) priskrbijo sami.

 

Odhod domov

Odhod iz šole poteka

  • do 14.00: pri vhodu ob jedilnici,
  • od 14.00 dalje: pri glavnem vhodu.

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, šolo zapustijo ob napovedani uri odhoda. Tedaj učitelj podaljšanega bivanja otroka napoti proti izhodu šole. Tam z njim do prevzema staršev počaka dežurni učitelj.

V primeru nepričakovanih zamud (gneča na cesti ipd.) starši slednje sporočite na:

– tel. št. podaljšanega bivanja: 041 369 617 ali

– tel št. dežurnega učitelja: 041 620 248.

 

Pouk

Učenci imajo pouk po oddelkih v svojih matičnih učilnicah.

  1. do 5. razred

Urnik pouka je praviloma enak urniku pred zaprtjem šole.

Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov. Učitelji pouk načrtujejo tako, da učenci vse šolske obveznosti opravijo v šoli.

 

  1. razred

Urnik pouka je praviloma enak urniku pred zaprtjem šole.

Učenci potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na predpisano mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.

 

  1. do 9. razred

Učenci imajo pouk po oddelkih v svojih matičnih učilnicah.

Urnik je praviloma enak urniku pred zaprtjem šole, z zamikom 1. in 2. ure, in sicer:

3. do 5. ura urnika se ohranijo,

1. ura postane 6. ura,

2. ura postane 7. ura.

Pouk slovenščine in matematike v 8. razredu se ne izvaja v manjših učnih skupinah, pač pa po oddelkih.

Učenci potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na predpisano mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.

 

Izbirni predmeti, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti

Izbirni predmeti, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti se izvaja v zmanjšanem obsegu, saj je mešanje učencev iz različnih oddelkov/razredov odsvetovano. Izvajajo se le tiste dejavnosti, ki imajo slabo realizacijo oz. so pomembne za doseganje standardov znanja učencev, vendar na prilagojen način (t. j. tako, da so hkrati izvedene le za učence istega oddelka).  Dejavnosti, ki jih bomo izvajali, bodo vidne v eAsistentu (ostalih ne bomo izvajali).

Prehrana

Učencem bodo nudeni obroki, na katere so bili naročeni pred zaprtjem šole. Morebitne spremembe morajo starši sami javiti v računovodstvo.

Kosilo za učence vse dni ne glede na urnik oz. pouk poteka bo naslednjem razporedu:

 

Razred, oddelek Pričetek kosila
1. a 11.40
1. b 11.45
2. a 11.50
2. b 11.55
2. c 12.15
3. a 12.20
3. b 12.25
3. c 12.30
4. a 13.05
4. b 13.25
4. c 13.30
5. a 13.35
5. b 14.00
5. c 13.40
6. a 12.50
6. b 12.55
6. c 13.00
7. a 14.35
7. b 14.05
7. c 14.10
8. a 14.15
8. b 14.40
8. c 14.45
9. a 14.50
9. b 14.55
9. c 15.00

 

 Drugo

 Priporočamo, naj učenci s sabo prinašajo tudi plastenko z vodo (bidon) in dodatna oblačila (zaradi pogostega zračenja).

Med odmori bodo učenci ostajali v učilnicah. V toaletne prostore bodo odhajali posamezno, tudi v času pouka. Vsakemu oddelku so dodeljeni sanitarni prostori, ostalih ne bodo smeli uporabljati.

Vse ostale informacije bodo učenci prejeli v šoli.

 

V šoli se bomo vsi zaposleni trudili z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov in upoštevanjem drugih priporočil. Otrokom bomo skušali zagotoviti varno okolje, obenem pa vzpostaviti prijetno delovno vzdušje.

 

Vodstvo šole

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)