ČOPOVO PRIZNANJE ŠOLSKEMU KNJIŽNIČARJU OŠ PRULE, G. GREGORJU ŠKRLJU

 

Šolska knjižnica je del kulturne sestavljanke, ki jo dopolnjujeta Mali oder in Galerija OŠ Prule.

S prihodom gospoda Gregorja Škrlja na Osnovno šolo Prule je šolska knjižnica postala živahen prostor bralnega ter z branjem in kulturo povezanega dogajanja.

 

Komisija za podelitev Čopovih diplom, priznanj in plaket pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije je prepoznala delo g. Gregorja Škrlja in mu »za izjemen prispevek pri promociji vloge šolskih knjižnic in utrjevanju položaja šolskega knjižničarstva v lokalnem in širšem okolju ter za individualne pristope k spodbujanju branja« (iz utemeljitve priznanja) za leto 2018 podelila Čopovo priznanje.

 

Strokovna in tehnična izobraženost g. Škrlja je pripomogla, da je šolska knjižnica Osnovne šole Prule med prvimi vstopila v sistem Cobiss. Številne stanovske kolegice in kolege je poučeval na tem področju, jim svetoval in jim predstavljal prednosti sistema z vidika uporabnika in knjižničarja.

 

Učence navdušuje za branje, jim svetuje in pri tem upošteva njihove individualne bralne zmožnosti, ki jih je lahko prepoznaval ob obiskovanju knjižnice, v okviru ur knjižnične vzgoje, pri knjižničarskem krožku, v skupini jutranjega varstva in pri neformalnih srečanjih. V okviru bralne značke učencem svetuje in v branje priporoči marsikatero zanimivo knjigo, ob koncu tekmovanja pa pripravi zanimive, zabavne in poučne prireditve s kvizom.

 

Kot član družboslovnega aktiva je v okviru projekta Rastem s knjigo vrsto let aktivno sodeloval z Mestno knjižnico Ljubljana – Knjižnico Otona Župančiča, organiziral je tudi kulturne dneve, v okviru katerih je učence vodil na knjižni sejem in sodeloval pri številni prireditvah na šoli ter pripravljal razstave.

 

Knjižnično ponudbo popestri z ugankami meseca, v katere vključuje aktualno življenje in delo na šoli ter praznike in prireditve. Skrbi za poseben knjižnični predprostor, ki predstavlja bralni, razstavni, izobraževalni in ustvarjalni kotiček.

 

Učenci radi prihajajo v knjižnico, saj je tam vedno kaj novega. G. Škrlj skrbi, da so učenci seznanjeni z novostmi. Svojo ustvarjalnost, vestnost in natančnost prenaša na učence, z njimi je pri knjižničarskem krožku izdeloval časopis KnjižniCar, številne dejavnosti pa predstavlja tudi preko spletne učilnice.

 

Učencem predstavlja in jih navdušuje za sodobno otroško slovensko in svetovno literaturo.

 

Njegovo delo je bilo širše prepoznano že leta 2017, saj je »za svoj individualni pristop k spodbujanju veselja do branja in za dosežke na področju dviga bralne kulture leta 2017 prejel nagrado Sončnica na rami,« so zapisali v utemeljitvi tokratnega priznanja.

 

Strokovnim delavcem šole predstavlja trdno strokovno oporo, jim svetuje, pomaga, jih motivira in se vedno veseli sodelovanja z njimi pri izvajanju pedagoških ur.

 

Svoje znanje prenaša na študente bibliotekarstva, saj je bil že številnim študentom mentor pri opravljanju obvezne prakse, svoje izkušnje pa popisuje v številnih strokovnih člankih in na izobraževanjih, na katerih sodeluje s predavanji, referati in delavnicami. 

 

V utemeljitvi Čopovega priznanja piše tudi: »Je dolgoletni član Društva bibliotekarjev Ljubljana, član izvršnega odbora Sekcije šolskih knjižnic pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, član uredniškega odbora revije Šolska knjižnica pri Zavodu RS za šolstvo ter vodja študijske skupine šolskih knjižničarjev za področje Ljubljane.«

 

Skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje in seznam njegovih letnih izobraževanj je vedno zelo dolg. Pridobljeno znanje se takoj odraža v delovanju in duhu šolske knjižnice.

 

Skrbno spremlja zakonodajo in spremembe pravnih podlag, ki urejajo delovanje šolskih knjižnic in učbeniškega sklada, katerega skrbnik je.

 

Z g. Škrljem je šolska knjižnica postala srce šole, zato je bila logična poteza, da je prevzel tudi vlogo kronista, ki jo opravlja izjemno skrbno.

 

 

Že pogled na njegovo vsakoletno poročilo o realizaciji dela v knjižnici kaže, da vsega njegovega dela ni mogoče popisati ne v takem zapisu niti v utemeljitvi tokratnega priznanja, lahko pa se veselimo sodelovanja z njim in rečemo, da je zagotovo Osebnost leta 2018 na OŠ Prule

 

(Skupno 243 obiskov, današnjih obiskov 1)