4. a SE UČI TUDI V SPLETNI UČILNICI

Razredničarka 4. a-razreda je v začetku šolskega leta vzpostavila spletno učilnico, ki je namenjena staršem in učencem oddelka. V njej so objavljeni urniki, aktualna obvestila, načrt izvedbe dni dejavnosti, seznami knjig za domače branje in bralno značko, program ocenjevanja znanja, objavljeni so tudi zapisi in slike skupnih dogodkov, ki jih učenci doživljajo v okviru različnih dejavnostih obveznega in razširjenega programa, v razredni likovni galeriji pa so objavljeni nekateri likovni izdelki učencev. Posebna rubrika je Če sem odsoten/-na od pouka. V njej odsotni učenec lahko najde delovne in učne liste, naloge, vaje, navodila, zapise učne snovi in drugo, kar učiteljica razdeli učencem pri pouku v času njegove odsotnosti. 

Maja je učiteljica učencem omogočila aktivnejšo vlogo v spletni učilnici. V njej so učence čakale naloge, s katerimi so ponavljali in utrjevali znanje. 

Prvega učenja so se lotili doma, saj so za prve korake v novem okolju potrebovali tudi nekaj tehnične pomoči staršev (pridobitev svojega elektronskega naslova, prijava v spletno učilnico). Lotili so se reševanja nalog s poudarkom na ponavljanju snovi o orientaciji in tako utrjevali učno snov pri družbi. V spletni učilnici jih je čakal sklop dvanajstih nalog različnega tipa. 

Primer izbire pravega izmed ponujenih odgovorov 

Primer samostojno oblikovanega odgovora 

Primer izbire odgovora v smislu ujemanja pojma z razlago 

 

Primer dopolnjevanja odgovora 

V četrtek, 13. 6. 2019, so učenci vstopili v spletno učilnico v šoli. Z razredničarko, go. Janjo Klander Merc, so se med slovenščino odpravili v računalniško učilnico. Učenci so morali samostojno odpreti spletno stran šole, se prijaviti za vstop v spletno učilnico in poiskati nove naloge. Nekaj asistence je nudil tudi g. Gregor Škrlj, šolski knjižničar, ki je celotno dogajanje tudi skrbno fotografsko dokumentiral. 

Razredničarka je priskočila na pomoč pri vstopanju v spletno učilnico. 

Tehnično delo je steklo. 

Učiteljica je z učenci predhodno pri urah slovenščine obravnavala snov o pravljicah. Spoznali so pojem pravljice, nastanek in ohranjanje pravljic ter ugotovili, da so pravljice lahko ljudske in avtorske. Izvedeli so za tematsko različne pravljice in njihove značilnosti. Pogovarjali so se o znanih pravljicah in njihovih avtorjih. Pri pouku so prebrali ljudsko pravljico Lisica pomaga najti čudežno zdravilo. Prebrano pravljico so vsebinsko analizirali, potem pa v njej poiskali značilnosti pravljic in jih uredili v miselni vzorec. 

Tako pripravljeni so se lotili še učenja v spletni učilnici in rešili sklop devetih nalog, s katerimi so ponavljali in utrjevali predhodno obravnavano snov. Naloge so se nanašale tudi na pravljico Sedem let pri beli kači, ki so jo morali samostojno prebrati. 

Naloge so se razvrstile mešano, tako da prepisovanje od soseda ni obrodilo pravih sadov. 

Potrebno je bilo razumeti prebrano pravljico in pri reševanju nalog kar dobro premisliti.

Na koncu ure je učiteljica učencem pokazala, kako pregleduje rešene naloge. Pri tem je pojasnila, da računalnik ne spregleda prav nobene napake, niti tiskarske ne. Sama kakšno tiskarsko napako spregleda in zato v takem primeru učencu popravi število doseženih točk. 

Učenci se veselijo učenja v spletni učilnici in ga bodo nadaljevali še pri naravoslovju in tehniki! 

 

 

 

 

(Skupno 550 obiskov, današnjih obiskov 1)