NARAVOSLOVNI DAN – CERKNIŠKO JEZERO

Učenci 5. razreda so podrobneje spoznali delovanje našega največjega presihajočega jezera.

S pomočjo filmov, kulturnega izročila, pričevanj ornitologov, domačinov in raziskovalcev so se poglobili in raziskali nastajanje ter presihanje jezera. Biotska pestrost tega območja je res izjemna, saj na njem živi polovica vseh evropskih vrst ptic, polovica vseh evropskih vrst sesalcev, slaba tretjina vseh evropskih vrst metuljev in skoraj četrtina vseh evropskih vrst dvoživk.

Učenci so ugotovili, da je življenje okoli in v Cerkniškem jezeru vsak mesec drugačno in je zelo raznoliko. Spreminja se glede na letni čas in količino padavin.

Petošolci so spoznali, kako ljudje poskrbijo za ribe v času suše. Ogledali so si kratek dokumentarni film in spoznali, kako pomembno je ohranjanje narave.

Svoje znanje so uporabili pri izdelavi makete Cerkniškega jezera in brošure ali knjige.

 

Učenci med izdelovanjem makete: