TEDEN OTROKA

Letošnji Teden otroka je potekal od 4. 10. do 8. 10. Kot vsako leto so ga na prulski šoli obeležili tudi letos. Ideje za izvedene aktivnosti so zbirali na sestanku Šolske skupnosti, kjer so predstavniki podali kar nekaj zanimivih predlogov, ki so se nanašali na temo letošnjega Tedna otroka Razigran uživaj dan. Dogovorili so se, da bodo vsak dan izvedli po eno aktivnost.  

Učenci so predlagali, da bi lahko kakšen dan imeli podaljšan glavni odmor, v katerem bi s sošolci igrali različne družabne igre. Predlog je bil izveden v ponedeljek in sredo in je bil med učenci – po pričakovanjih – zelo lepo sprejet. 

Učenci med igranjem družabnih iger v podaljšanem odmoru 

 

Torek je bil poseben dan, saj so se učenci ob svetovnem dnevu učiteljev lahko za eno uro preizkusili v vlogi učitelja. Nad to idejo so se navdušili številni učenci, kar je gotovo dober znak za prihodnost poklica učitelja. Razredničarka 3. a-razreda je bila z delom svojih učencev zelo zadovoljna: ”Poučevali so slovenski jezik, tuji jezik – angleščino in šport. Na ure so se dobro pripravili in svoje delo odlično opravili. Preizkusili so se v vlogi učitelja in ugotovili, da je to kar zahtevno delo. Na različne načine so vodili, učili, motivirali in mirili svoje sošolce in sošolke. Predstavili so snov in organizirali različne dejavnosti med poukom. Nad takšnim neobičajnim dnem so bili navdušeni.” 

Učenci 3. a-razreda (učenec postane učitelj) 

Učenec Nikola iz 5. c je sedel za kateder in pričes poučevanjem družbe.  

Učenci 5. c (učenec postane učitelj) 

V vlogi učitelja se je preizkusil tudi Gašper iz 7. c, ki je izvedel uro zgodovine in učence popeljal v obdobje starega veka. Predstavil je območje Mezopotamije, ki velja za “zibelko civilizacije”. Pripravil je zanimivo PowerPoint-predstavitev  ter se odlično vživel v vlogo čisto pravega učitelja. 

Gašper iz 7. c med uro zgodovine (učenec postane učitelj) 

Učenci so na sestanku Šolske skupnosti izpostavili, da bi si v tem tednu želeli igri nameniti tudi večji del popoldneva in da ne bi bili obremenjeni s šolskimi obveznostmi. Predlagali so dan brez ocenjevanj in dan brez domače naloge. Mentorici Šolske skupnosti sta se strinjali, da je igra pomemben del vsakdanjika tako majhnih kot že malo večjih otrok, zato so učenci v četrtek uživali v dnevu brez ocenjevanja, v petek pa so šolo zapustili v zavedanju, da popoldne ne bo treba pisati domače naloge. 

Veselje učencev 5. c ob Tednu otroka